Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 04-04-2023 г. / Пловдив

Специалист, енергийни анализи и прогнози (по заместване)

Описание на длъжността

 • Изготвяне на прогнози по период на сетълмент в рамките на деня и ден напред за производство и потребление на енергия за различни клиенти или групи от клиенти на регулиран и свободен пазар.
 • Контрол на потока с данни (входящ и изходящ).
 • Всекидневна комуникация с външни институции и клиенти, както и с колеги извън екипа, свързана с процеса на изготвяне на прогноза.
 • Изготвяне и анализи на точността на прогнозите и непрекъснато подобрение на моделите за прогнозиране.

Изисквания за длъжността

 • Висше образование в някоя от следните специалности: (приложна) математика; статистика; финанси; икономика.
 • С предимство се разглеждат кандидати, които:
  • Имат опит или умения за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози;
  • Умеят да боравят с големи бази данни и имат опит с анализирането на данни;
  • Умеят да изготвят регресионни и други математически модели за прогнози и анализи.
 • Добро работно ниво на английски език.
 • Отлично владеене на MS Office (с фокус върху Excel); опит с работа с база данни и владеене на Power BI се счита за предимство.
 • Нагласа за стриктно спазване на крайни срокове, способност за взимане на самостоятелни решения, прецизност.
 • Позицията предполага даване на дежурства, максимум 2 почивни дни в месеца.

Ние ви предлагаме:

 • Стабилна работа в международна компания с утвърдени правила и стандарти.
 • Въвеждащо обучение, ментор и индивидуален план за работа в пробния период.
 • Възможност за придобиване на ценна експертиза относно енергийния бранш в екип от доказани специалисти.
 • Здравна застраховка за сметка на работодателя за всеки сътрудник, както и здравна застраховка за членове на семейството на преференциални цени.
 • Система за гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние.
 • 20 дни годишен отпуск; допълнителни дни за стаж в енергетиката, както и за майки с деца до 18 г.
 • Карта за спорт на преференциални цени (Мултиспорт/Coolfit).
 • Фирмени обучения, тимбилдинги, спартакиади и др.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании