Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Cargill

Ние от Cargill предоставяме хранителни, земеделски, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помагаме на хората да просперират, като влагаме познанията, получени от над 150-годишния ни опит. Имаме 160 000 служители в 70 страни по света.

Бизнесът на Каргил в България е в сферата на:
• Центровете за споделени бизнес услуги;
• Търговия на зърно и маслодайни култури;
• Морски транспорт.

Cargill оперира в България от 2006 г. и има над 1250 служители в три структури. Първата ни структура в България – Cargill’s agricultural supply chain (CASC), бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation – OT), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 1100 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Корпоративна социална отговорност:
В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. Съветът на Cargill Cares в България, който е отговорен за дейностите по корпоративната социална отговорност на Cargill, активно се фокусира в подкрепата на проекти там, където компанията оперира. Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.

2020-12-15 23:18:34 / София

Shipment Execution Specialist with German - night shifts

Описание на длъжността

This position works with on Duty out of standard working hours carrier operations and business transportation models, such as limited activity with multiple modes connections and inter-modal interactions. 
This position will independently conduct shipment execution activities across different plants of Cargill within Europe. Responsible for operations of more typical facilities with standard requirements of service. This includes communication during Out of Office hours with different Supply chain teams, reporting, shipment coordination, internal client base, business partnership, and cost effective shipments.
This position provides distribution, transportation, and logistic solutions on outbound movement of finished product from origin to destination. With limited supervision, executes order scheduling and logistics activities during Out of Office hours that support the the supply chain.

Principal Accountabilities
Load Tendering/Capacity Planning:
• Arranges the transportation between the plant and final destination. Ensures that awarded carriers are used on every possible occasion and reports on any deviation, whatever the reason.
• Ensure good working relationships with Cargill carrier operators and with outside carrier owners/operators.
• Communicates with warehouses and carriers to coordinate transportation of product to customer.
• Provides timely communication with carrier owners and operators, terminals, and maintains daily operational contact with clients and carriers on order/shipment information.
• Provides timely information to Shipment Execution team, sales, customer service, operations, management and material handling providers to assist with order/shipment changes to optimise costs. 
• Addresses service incidents and identifies options for fast and effective resolution.
• Transport and order scheduling, packed order execution & consolidations.
• Operates within the transport strategy and resolves day to day issues in resourceful and effective ways.
• Responsible for order and transport scheduling during Out of Office hours and reporting of shipments according to sales orders. 
• Ensures that sales order execution meets the requirements of both the producing plants and the customer.

Track and Trace:
• Ensure regular tracking of any shipments organized during Out of Office hours.
• Track and trace loads if needed from origin to destination.
• Solves possible issues by making decisions and escalating to local supervisor.
• Escalates any carrier or warehouse non- compliance with Cargill EHS and Food Safety requirements to local supervisor immediately.

Skillset development
• Job shadowing 
• Acquiring knowledge on all systems and tools related to Shipment Execution activities
• Building relationships with all relevant stakeholders
• Participating in trainings and working groups 

Company benefits:
• Attractive salary
• Performance-based bonuses
• Health and dental full package insurance
• Language courses
• Life and Accident insurance
• Additional paid study leave
• Various shop and bank services discounts
Career development:
• International and dynamic environment
• Technical and soft skills trainings
• Outstanding career path opportunities
• Professional growth in a global company

Изисквания за длъжността

Required Qualifications/Skills:
• Excellent written and verbal communication skills in English and German. 
• Secondary or higher education level. 
• Experience managing multiple priorities and tasks daily.
• Computer literacy. 
• Process oriented.
• Focus on details.
• Responsibility and accountability.
• Time management and prioritization.

Preferred Qualifications/Skills:
• University degree
• Knowledge & experience in the transportation and logistics area 
• Understanding of supply chain processes 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Multisport card
Home office opportunity
Award-winning creative office environment
Various social initiatives
Comfortable relax and massage zones
Memorable Team Buildings and Events

Топ компании

Още компании