Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има почти 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. През 2019 г. Пощенска банка за втора поредна година беше отличена като най-добра в банкирането на дребно в България. Наградата беше спечелена от престижния конкурс World Finance Banking Awards, организиран от World Finance Magazine – авторитетно издание, което следи и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и икономика. Отново през 2019 г. Пощенска банка получи престижна международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience). Финансовата институция бе сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от водещото европейско списание с фокус върху банкирането на дребно Retail Banker International.

Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база. Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 65.8 млрд. евро и 13 346 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

2020-11-23 10:27:42 / София

SENIOR EXPERT SERVERS

Описание на длъжността

The main responsibilities for the position are:

∙ Responsible for planning, installation, configuration and maintenance of the Server Operating Systems in the bank (Windows Server 2012/2016/2019, Linux/UNIX/RedHat);
∙ Plan, implement, manage and monitor Active Directory Services (AD CS, AD DS, AD FS, AD LDS, AD RMS; KMS);
∙ Plan, Implement, Manage and Monitor MS Exchange mail services and Office 365 Products – AzureAD, MS Teams, AIP, InTune (MDM), ADFS;
∙ Manage and Monitor Microsoft Cluster Services (MSCS); Microsoft Hyper-V Cluster Services; Window Server Update Services (WSUS);
∙ Participate in the development and documentation of internal procedures related to the supported environment and systems;
∙ Plan, implement, manage and monitor underlying server operating systems, server hardware with respect to business, infrastructure and application systems;
∙ Participate in the planning, implementation, management and monitoring of the business, infrastructure and application systems – servers, storages, clusters.

We offer:

• Excellent opportunities for professional and career development in one of the leading banks in Bulgaria;
• Competitive remuneration and social benefits;
• Challenging opportunity for career growth;
• On-going training;
• High working standards, interesting and dynamic job.

Изисквания за длъжността

Our requirements:

∙ University degree in the area of Information Technology;
∙ Professional experience in the field of Server Operating Systems (Windows, Linux)– at least 5 years;
∙ Strong skill and Experience with Microsoft Exchange 2013/2019 and Office365 Services;
∙ Good Knowledge of Virtualization Technologies and Clustering - Microsoft Hyper-V, VMWare, ESXi;
∙ Understanding of quality, business operations, business process improvement and reengineering concepts;
∙ Experience in a financial institution will be an advantage;
∙ Excellent command of English, both written and spoken;
∙ Microsoft Certification (Server or Messaging) is an advantage;
∙ Ability to work under tight deadlines;
∙ Team player

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

25 days paid annual leave
13 salaries under the employment contract
Additional health insurance

Топ компании

Още компании