Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Цариградско шосе № 111 П

Fibank

София

Риск Мениджър Преструктуриране, Дирекция Интензивно управление на кредити Ref.No IUK/0611RM

Описание на длъжността

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

 • Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
 • Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
 • Гъвкави, оператични и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

 • Цветни, интересни и стойностни личности
 • Професионалисти със стремеж към максималното
 • Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

 • Преструктуриране и управление на кредитни експозиции на юридически лица (корпоративни и МСП клиенти), по които има отчетен повишен кредитен риск
 • Разработване на цялостни предложения, съдържащи ефективни мерки за управление и намаляване на риска по експозициите
 • Анализ на финансовото състояние и бизнес процесите на клиентите
 • Структуриране на предложения за преструктуриране
 • Текущо следене на финансовото състояние на клиентите и изготвяне на регулярни финансови анализи
 • Регулярен мониторинг на дейността, финансовите отчети, обезпеченията и дейността на клиентите
 • Управление на взаимоотношенията с клиентите и извършване на регулярни срещи с клиентите и посещения на мястото на извършване на тяхната дейност.

 

Изисквания за длъжността

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

 • Висше образование - образователна степен Бакалавър/Магистър, специалност с икономически профил
 • Познания в изготвянето на финансов анализ
 • Мотивация за работа, ориентирана към постигане на резултати
 • Добри комуникативни умения за ефективна резултатна комуникация и водене на преговори с клиенти
 • Умения за работа в екип
 • Умения за приоритизиране.

Перспективи и възможности:

 • Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
 • Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим
  удоволствието от работата си заедно

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих
Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих

Топ компании

Още компании