Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Офис Ямбол Ул. Ягода 6 hr@videnov.bg Офис София Бул, България 81В, ет 6

Videnov Group

Валидна до: 22-01-2022 г. / Ямбол

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ЦЕНТРАЛНИ СКЛАДОВЕ

Описание на длъжността

 • Планира, координира и контролира доставка и експедиция по установен ред и вътрешни процедури;
 • Планира налични за дейността ресурси, техника и складови площи;
 • Развива отдел Централни складове и съответни екипи складово стопанство;
 • Планира, организира, координира и отчита дейността на екипа си;
 • Координира действията на отдел ЦС и взаимодействие с ръководителите на други бизнес направления;
 • Работи директно с управителите на отделни складове и индиректно с екипите им общо около 250 човека;
 • Следи за новости в областта на управление на стокови запаси и прави предложения за оптимизиране на процесите, качеството на складиране и използваните ресурси, както и тяхното внедряване.
 • Организира и участва при провеждането на планови и извънредни инвентаризация на стопанисваните наличности;

Изисквания за длъжността

 • Висше образование. Познания и компетенции в областта на складово-логистичната дейност;
 • Опит на подобна длъжност с интензивно входящо и изходящо движение на стоково-материални запаси минимум 3 г.
 • Отлични организационни качества; Доказан мениджър при управление на големи групи хора в динамична работна среда;
 • Много добра компютърна грамотност и опит при работа със специализирани складови софтуери, английски език на работно ниво;
 • Организираност и лична дисциплина за едновременно изпълнение на няколко сложни комплексни задачи, разпределение на ресурси и определяне на приоритети, безкомпромисност по отношение на неизпълнение или лошо отношение към работата.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Атрактивна основна заплата
Атрактивна основна заплата
Въвеждащо фирмено обучение спрямо изискванията на позицията
Въвеждащо фирмено обучение спрямо изискванията на позицията
Отлични възможности за развитие и реализация
Отлични възможности за развитие и реализация
Професионална работна среда и атмосфера
Професионална работна среда и атмосфера
Допълнителни стимули и придобивки
Допълнителни стимули и придобивки

Топ компании

Още компании