Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

София

Програмист - аналитик, Oтдел „Репортинг приложения“

Описание на длъжността

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.
В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Изисквания за длъжността

Основни задачи и отговорности
 • Анализира, проектира, разработва, програмира, тества, внедрява и поддържа нови и съществуващи приложения, интерфейси, софтуерни модули и компоненти в приложните системи на банката;
 • Разработва стандартни репорти, графични презентации, използвайки инструменти на SAP Business Objects , както и SQL заявки.
 • Участва в изготвянето на технически задания за реализация на приложни пакети на база описаните характеристики на банковите продукти, като определя данните, алгоритмите и информационните потоци;
 • Участва в проучването, проектирането, програмирането, документирането, интегрирането, тестването и внедряването на нови и съществуващи приложения, интерфейси и модули от системата за информационно обслужване и другите приложни системи на банката;
 • Програмира и кодира чрез съответните развойни средства допълнителни модули, интерфейси, компоненти и отделни приложения на основата на предоставени писмени задания за тях;
 • Изготвя необходимата техническа документация за реализирания от него софтуер;
 • Актуализира и оптимизира при необходимост работещия софтуер и документацията към него.
Изисквания
 • Висше образование (техническо, информационни технологии, математика, информатика, компютърни науки);
 • SQL, PL/SQL;
 • Опит в работа с Oracle DB;
 • Опит в областите бизнес и системен анализ ще бъде предимство;
 • Опит в графични презентации;
 • Владеене на английски език– работно ниво;
 • Умения за работа в екип.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: гр. София, България;
 • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
   

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни

 

Топ компании

Още компании