Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

Mondi

Пловдив

Планировчик

Описание на длъжността

Подобряване на надеждността на оборудването и ефективността на дейностите, свързани с поддръжка, чрез планиране на заявките за работа, използвайки компютъризирана система за поддръжка. Планировчикът е подчинен на Ръководител техническа поддръжка.

Изисквания за длъжността

Вашите отговорности:
• Управлява на всекидневна база планирането на рутинни ремонтни дейности по безопасен и ефективен начин;
• Отговаря за комуникацията и изпълнението на всички изисквания в работния процес;
• Изготвя детайлни заявки за работа;
• Изготвя заявки за резервни части и материали и проследява изпълнението им;
• Оперира със системата за управление на заявките за работа (CMMS - компютъризирана система за управление на поддръжката);
• Отговаря за правилното попълване на работните поръчки, планиране и отчитане изпълнението на заявената работа;
• Изгражда и непрекъснато актуализира мероприятията за превантивна профилактична ремонтна дейност, като осигурява точни планове за извършване на често повтарящи се дейности;
• Извършва грубо и фино планиране на дейностите, свързани с поддръжката на оборудването;
• Участва в екипа за определяне на ключови индикатори за изпълнение.

Вашият профил:
• Висше образование - инженерна специалност;
• Опит в части електро и автоматизация;
• Oпит в поддръжката в индустриална среда се смята за предимство;
• Добри комуникационни умения, отзивчивост и тактичност;
• Добри математически способности, много добри познания и опит с MS Word, Excel и Outlook;
• Добри организационни умения и умения за планиране;
• Добри познания по процесите свързани с поддръжката, планиране и създаване на графици;
• Насоченост към детайла в комбинация със способност за работа в динамична среда;
• Владеене на английски език (писмено и говоримо е предимство).

Ние Ви предлагаме:

  • Работа в международна компания с утвърдени стандарти;
  • Въвеждащо обучение на работното място;
  • Възможности за професионално обучение и развитие;
  • Безплатен транспорт
  • Безплатна храна
  • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Топ компании

Още компании