Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

CTeam

София

Оценител

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.

За наш клиент, оценителска компания, търсим да назначим отговорен и мотивиран професионалист на позиция: ОЦЕНИТЕЛ

Задължения:
1. Изготвя експертни оценки на активи, в зависимост от притежаваната правоспособност, в следните направления:
- недвижими имоти и сгради – паметници на културата;
- машини, съоръжения и активи;
- търговски предприятия, вземания, дялове и акции от капитала им;
- инвестиционни проекти;
- права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения;
- финансови активи и финансови институции;
- други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности;
- земеделски земи и трайни насаждения;
- поземлени имоти в горски територии;
2. Изготвя и подписва доклади за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти.

Изисквания за длъжността

• Релевантен трудов опит – минимум 3 години;
• Висше Икономическо образование;
• Притежание на Действащ Сертификат за независим оценител, издаден от Камарата на независимите оценители.

Компанията предлага:
• Отлична работна среда;
• Работа в динамична и бързо развиваща се компания;
• Мотивиращи условия на труд.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании