Работа в България?

ул.Заводска 1, гр. Стамболийски

Mondi

Пловдив

Оператор главно електротабло - гр. Стамболийски

Описание на длъжността

Вашите отговорности:

 • Работи с информационно-регистриращите системи;
 • Извършва измерване на основните електрически величини;
 • Следи за трансформирането, преноса и разпределението на електрическата енергия в зона Енергии и регенерация на химикали;
 • Следи за поддържане на нормални параметри на електрическата енергия за СН в ТЕЦ;
 • Води оперативна документация;
 • Извършва превключвания на основни ел. съоръжения - 6kV;
 • Извършва превключвания на електрически съоръжения - 0,4кV в МСС;
 • Проверява ръчните електрически инструменти.

Изисквания за длъжността

Вашият профил:

 • Висше или средно техническо образование – специалност „Електроцентрали и мрежи”/ „Електрически инсталации”/ ”Електрообзавеждане на промишлени предприятия”;
 • Много добри теоретични познания по специалността;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Минимум 4-та квалификационна група;
 • Готовност за работа в непрекъсваем процес (работа на смени, вкл. нощна).

Ние Ви предлагаме

 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Обучение на работно място;
 • Възможност за професионално обучение и развитие;
 • Безплатен транспорт
 • Безплатна храна
 • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Топ компании

  Още компании