Bulgaria wants you logo
Работа в България?

CTeam

CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който съчетава едни от най-добрите международни практики, спецификите на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал.

Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областта на:

  • Подбор на персонал
  • Обучение и развитие на таланти
  • Анализ на личностен профил
  • Проучване на възнагражденията и стимулите
  • Обработка на възнаграждения и администриране на персонал

2021-01-15 14:11:11 / София

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща едни от най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.
За наш клиент, компания производител на специална продукция, търсим да назначим отговорен и мотивиран професионалист на позиция:
                                  
Отговорности:
• Осчетоводява покупни и продажни фактури, митнически декларации, протоколи за ВОП, банкови и касови документи, заплати, данъци и осигуровки;
• Изготвя и подава Интрастат декларации;
• Обработка на работни заплати и свързаните с тях осигуровки и данъци;
• Обработва първични и вторични счетоводни документи;
• Участва в месечното и годишно счетоводно приключване;
• Изготвя справки и подпомага дейността на Главния счетоводител като изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.


• Работа в екип от професионалисти;
• Динамична и мотивираща работна атмосфера.

Изисквания за длъжността

Изисквания: 
• Висше икономическо образование – „Счетоводство и контрол“;
• Задълбочено познаване на счетоводната теория и практика;
• Опит на подобна позиция минимум 2 години;
• Добро ниво на владеене на английски език;
• Компютърна грамотност- Мicrosoft Оffice. 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании