Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Офис Ямбол Ул. Ягода 6 hr@videnov.bg Офис София Бул, България 81В, ет 6

Videnov Group

Валидна до: 24-12-2021 г. / София

Офис мениджър

Описание на длъжността

 • Посреща клиентите и партньорите на компанията
 • Приема телефонни обаждания, води бизнес кореспонденция
 • Оказва административна подкрепа на дейността в офиса
 • Осигурява обезпечаване на офиса с консумативи
 • Организира, координира и следи за спазване на графици, срещи и поети ангажименти
 • Води каса и отчети
 • Съдейства за обработката на бази данни
 • Подпомага екипните дейности, свързани с успешното изпълнение на проекти
 • Отговаря за част от документооборота на компанията (сканиране и архивиране)
 • Контактува с всички вътрешни звена на дружеството
 • Организира събития
 • Изготвя презентации, анализи и други документи, самостоятелно или съвместно с представители на другите звена
 • Следи за спазване на утвърдените фирмени стандарти и корпоративна идентичност

Изисквания за длъжността

 • Компютърна грамотност (MS Office и MS Excel)
 • Висше образование - степен “магистър” или “бакалавър”
 • Комуникативни и организационни умения, дипломатичност
 • Умения за водене на бизнес кореспонденция
 • Отговорност при работа в екип
 • Инициативност и проактивност
 • Умения за постигане на резултати в рамките на предварително зададени срокове
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство

Предимства:

 • Въвеждащо фирмено обучение
 • Професионална работна среда и атмосфера
 • Коректни взаимоотношения работодател-служител
 • Стимулираща система на заплащане

Топ компании

Още компании