Работа в България?

ул.Заводска 1, гр. Стамболийски

Mondi

Пловдив

Монтьор релейна защита - гр. Стамболийски

Описание на длъжността

Вашите отговорности:

 • Извършва проверки, настройки и ремонт на електроизмервателни уреди в уредби до и над 1000V
 • Ремонтира, регулира и проверява всички видове измервателни уреди /амперметри, волтметри, електромери и др./
 • Извършва профилактични и след ремонтни изпитания на високоволтови ел. уредби и съоръжения, ел. двигатели и трансформатори
 • Предлага въвеждане на ел. блокировки и сигнализации, осигуряващи безопасни условия на труд
 • Изготвя протоколи за извършените профилактични изпитвания и всички измервания, както и за ново въведената апаратура
 • Взема оперативни решения за релейните защити, ел. измервателните уреди и ел. оборудването, свързани с безопасната им работа.

Изисквания за длъжността

Вашият профил:

 • Висше или средно електротехническо образование – специалност: „Електроцентрали и мрежи”; „Електрически инсталации”; ”Електрообзавеждане на промишлени предприятия” и др.
 • Много добри теоретични познания по специалността
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Минимум 4-та квалификационна група

Ние Ви предлагаме:

 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Обучение на работно място;
 • Възможност за професионално обучение и развитие;
 • Безплатен транспорт
 • Безплатна храна
 • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Топ компании

  Още компании