Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 05-07-2022 г. / Пловдив

Младши специалист централизирано топлоснабдяване /електро КИП и А/

Описание на длъжността

 • Монтаж, демонтаж на различно електротехническо оборудване, електрически инсталации и табла в ново присъединени и вече съществуващи абонатни станции за отопление и охлаждане;
 • Ремонт и замяна на окабеляване и електрическо оборудване;
 • Полагане и инсталиране на  електрически кабели, оборудване и устройства съгласно технически спецификации и стандарти чрез  разчитане и следване на скици, чертежи и спецификации;
 • Работа на нормален работен ден и отдаване на ефективни и домашни дежурства по график.

Изисквания за длъжността

 • Средно специално електротехническо образование;
 • Познание за същността на различните електрически величини, зависимости и закони в електротехниката;
 • Познание за  основните електромагнитни явления и приложението им в електротехническите съоръжения, както и видовете електрически вериги;
 • Познание за видовете електротехнически материали, техните свойства и приложение;
 • Начални познания за действието на различни ръчни и електрически инструменти, служещи за монтиране, тестване, поддръжка и ремонт на електрически инсталации и системи, както и на различни електрически машини и апарати;
 • Начални умения за работа с техническа документация, стандарти и графични означения в електрическите схеми;
 • Умения за съставяне на електрически схеми и чертежи, спазвайки стандартните изисквания;
 • Компютърни умения: MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип, добри комуникативни умения, ориентация към постигане на резултати;
 • Шофьорска книжка, кат. В.

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания
 • Утвърдени правила и стандарти на работа
 • Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Срок за кандидатстване:  05.07.2022

Начин за кандидатстване: Ако това предложение Ви е заинтригувало, можете да кандидатствате тук.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании