• Поддържа висока търговска активност;
 • Консултира клиентите на поверените му партньорски организации и отговаря за успешната продажба на продуктите на УниКредит Лизинг ЕАД;
 • Работи целенасочено с всички служители на поверената му мрежа от контрагенти, с цел привличане на нов бизнес;
 • Подпомага и развива цялостните отношения на УниКредит Лизинг ЕАД с поверените му партньорски организации;
 • Следи развитието на конкурентите на лизинговия пазар;
 • Работи в екип;
 • Генерира и предлага идеи за ефективно привличане на нови клиенти и оптимизиране на процесите.
Изисквания
 • Ориентация към постигане на резултати и желание за развитие в областта на продажбите и консултирането на финансови продукти;
 • Умения за изпълнение на поставените задачи в максимално кратки срокове;
 • Шофьорска книжка;
 • Релевантно икономическо и/или финансово образование;
 • Интерес към автомобилната индустрия и строителна техника;
 • Предходен аналогичен опит и добро ниво на владеене на английски език е предимство.
Информация за кандидатстване

• Месторабота: България, София;
• Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.