Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

София

Мениджър/Експерт регулативен контрол

Описание на длъжността

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение.

В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея.

Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност.

Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Ref N 2021.08.10 Мениджър/Експерт регулативен контрол, УКЛ

Изисквания за длъжността

 • Участва в разработването и прилагането на ефективна програма за превенция на рисковете,базирана на анализ на рисковете, както и участие в разработването и прилагането на контроли по спазване изискванията на различните регулаторни зони;
 • Идентифицира и оценява риска при регулаторно несъответствие (compliance risks) в различните дейности на Дружеството. Извършва оценка на регулаторния риск (така нар. Compliance Risk Assessment) и проверки на дейността (така нар. second level controls) с оглед спазване на европейската и национална правна и регулаторна рамка, като налага мерки спрямо контролираните структури при открити несъответствия, в това число и чрез изготвяне на вътрешни правила и процедури, обучения и инициативи във връзка повишаване на културата на регулативен контрол;
 • Съдейства при осъществяване на комуникацията със структурата Регулативен контрол на Банката и на Групата;
 • Подготвя справки, планове, презентации и др. подобни по въпроси, свързани с Регулативен контрол.
Изисквания
 • Висше образование (икономическо или юридическо);
 • Задълбочени познания в областта на дейността на Регулативен контрол; съответните закони и регулации;
 • Опит в сферата на Регулативен контрол и/или контролни функции в кредитни/финансови институции е предимство;
 • Свободно владеене на английски език;
 • Добри организационни и комуникационни умения;
 • Отлични аналитични способности, умения за преодоляване на проблеми и внимание към детайла;
 • Умения за управление на времето, за приоритизиране на задачите и работа по паралелни задачи.
Информация за кандидатстване

• Месторабота: България, София;
• Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

Топ компании

Още компании