Bulgaria wants you logo
Работа в България?

CTeam

CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който съчетава едни от най-добрите международни практики, спецификите на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал.

Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областта на:

 • Подбор на персонал
 • Обучение и развитие на таланти
 • Анализ на личностен профил
 • Проучване на възнагражденията и стимулите
 • Обработка на възнаграждения и администриране на персонал

2020-09-08 16:29:41 / София

Marketing Specialist

Описание на длъжността

CTeam is a recruitment agency, part of a group of companies, offering a wide range of services in the field of human resources management, combining one of the best international practices and knowledge of the local market.

For one of our clients, we are looking for a Marketing Specialist.

Изисквания за длъжността

 • Bachelor’s degree in journalism, communications, marketing, or a related field.
 • 3 or more years of marketing experience (digital) in a corporate, or agency environment.
 • Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, -Outlook, and Access).
 • Working knowledge of HTML and CSS.
 • Experience using analytics software.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Ability to work in a fast-paced, high-pressure environment.
 • Multi-tasking and time-management skills, with the ability to prioritize tasks.
 • Highly organized and detail oriented.

Социални услуги:

 • Perspective and stable work in a constantly developing organization;
 • Possibility to join a multinational team;
 • Competitive remuneration package.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании