Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

Mondi

Пловдив

КИП монтьор

Описание на длъжността

Вашите отговорности:

 • Поддържа в изправност машините и съоръженията, като извършва техническо обслужване, периодични прегледи, начална диагностика и смазване;
 • Следи за нормалната работа на съоръженията по автоматизация;
 • Работи по план-график за профилактичен ремонт на КИП и А оборудването;
 • Своевременно отстранява повреди и аварии по време на работа или взема решение за необходимо съдействие;
 • Стриктно спазва процедурите и стандартите за поддръжка и безопасност, действащите правилници за експлоатация на ел. уредби и съоръжения и електробезопасност;
 • Спазва утвърдените методики за проверка и контрол на системи за измерване;
 • Открива и отстранява повреди на оборудване с висока сложност;
 • Контролира правилната експлоатация на системи за измерване;
 • Осъществява монтаж и наладка на оборудването по автоматизация при изграждането на нови обекти и реконструкции;
 • Извършва калибриране на системи за мониторинг и измерване.

Изисквания за длъжността

Вашият профил:

 • Средно техническо образование в областта на автоматизацията;
 • Много добри теоретични познания;
 • Технически познания (теоретични познания за устройството, действието и изискванията за поддръжка и монтажа на използваните полеви средства за автоматизация);
 • Основни умения (настройка, конфигуриране и калибриране на измервателните средства);
 • Диагностика на средствата за измерване (откриване и отстраняване на повреди, анализиране на причините за повреда);
 • Работа с HART комуникатор;
 • Използване на специализирани инструменти и устройства (тестери за налягане, милиампери и миливолти за проверка на кабелни линии, за температура).

Ние Ви предлагаме:

 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Въвеждащо обучение на работното място;
 • Възможности за професионално обучение и развитие;
 • Безплатен транспорт
 • Безплатна храна
 • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Топ компании

Още компании