Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2020-11-13 13:10:58 / София

Junior Power Trader

Описание на длъжността

EVN Bulgaria is part of the international energy group EVN AG, which is present in 16 countries. The core business of EVN in Bulgaria includes generation, distribution and supply of electricity, production and supply of district heating and power trading.

We are a stable and socially responsible employer with a strong focus on supporting and developing our employees. We are proud of our high employee satisfaction and engagement level. We aim at continuous improvement of the quality of our services and strive to establish EVN as the preferred supplier of electricity in Bulgaria.

As we are expanding our business, we are looking for a new star in our dream team in Sofia.

Responsibilities

After a short induction we expect you to:

 • assist in trading of physical and derivatives markets
 • take part in cross-border trading activities
 • monitor and analyze changes in the regulatory framework in the region
 • price end-customers
 • use ETRM system for all relevant activities
 • take part in negotiating and attracting end customers

Изисквания за длъжността

Qualifications
We expect you to have:

 • a Bachelor’s or Master’s degree in economics, engineering, business or related
  fluent English                                                                                             
 • excellent knowledge of MS Excel
 • strong drive to learn
 • excellent communication skills
 • 1-3 years of work experience

Personal profile
We expect you to be:

 • interested in working with people as well as numbers
 • adaptable to constantly changing situations
 • a team player
 • welcoming challenging tasks and excited about finding best solutions
 • positive and cheerful

We offer:

 • Friendly and supportive team
 • Excellent remuneration package
 • Flexible working hours and schemes
 • Sofia city-center office location
 • Socially responsible employer
 • International trainings

Срок за кандидатстване: 27.11.2020.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо като прикачени файлове. 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

RN TSEE/FO/E2

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Additional health and pension insurance plans

Топ компании

Още компании