Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има почти 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. През 2019 г. Пощенска банка за втора поредна година беше отличена като най-добра в банкирането на дребно в България. Наградата беше спечелена от престижния конкурс World Finance Banking Awards, организиран от World Finance Magazine – авторитетно издание, което следи и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и икономика. Отново през 2019 г. Пощенска банка получи престижна международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience). Финансовата институция бе сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от водещото европейско списание с фокус върху банкирането на дребно Retail Banker International.

Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база. Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 65.8 млрд. евро и 13 346 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

2020-10-14 14:12:47 / София

IT PROJECT MANAGER

Описание на длъжността

• Establish, monitor and supervise necessary processes and procedures to ensure delivery of committed portfolio of projects within agreed constraints and to track and report the status of the delivery of in-flight projects;

• Analyze wider industry trends and best practice to identify best-in-class IT solutions. Review and analyze current business capabilities and incorporate solution blueprints into the overall IT architecture.

• Provide Project Management Services to IT Projects directly by utilizing established Project Management Methodology within the IT, including processes, templates and best practices.

• Create documentation in compliance with the Project Management Methodology applied with Project Management Body of Knowledge.

• Provide support and advisory to business and IT stakeholders in regards to industry trends and best practice to identify best-in-class IT solutions.

• Responsible in the Project Management process:

• Create & maintain Project Charters. Ensure establishment of Project Organization Chart, Project Issues & Risks Register, Project Change Log and Project Assumptions & Decisions Register;

• Create & maintain detailed project plan (e.g. work breakdown structure, schedule, communication management, etc.);

• Create and manage the Project Management team, Assign project resources;

• Execute project. Manage delivery of agreed work products. Provide input to the PMO;

• Execute risk and issue management. Analyze overall performance of the project and initiate mitigating actions where required;

• Execute project close-down. Create final report (including lessons learned). Hand over deliverables to business stakeholders;

• Monitor the delivery of projects though Design, Build, Test and Release;

• Manage the progress of Project activities and the achievement of milestones against the Projects’ Schedules and Provide a single picture of status and performance;

• Identify, analyze and manage any risks with substantial impact to Project execution and Manage/Escalate issues / problems / delays / risks of the Project along with propositions / options for resolution;

• Organize and coordinate key Project meetings, keep minutes of the meeting which document decisions and major forward actions;

• Project information and communication management: ensure and be accountable for the timely and appropriate generation, collection, dissemination, storage and disposition of project information;

• Facilitate and support Project Quality Reviews.

• Monitor cash flow projections and report actual cash flow and variance to senior management on a regular basis (monthly/bimonthly);

• Evaluate the success of the project against its benchmarking and sharing lessons or best practice within the Bank or other project managers

Изисквания за длъжността

• University degree in Economics/ Law or Economics/ Finance or related or Computer science, Informatics or Electronics;

• Knowledge of ITIL / ITSM principles and understanding;

• Knowledge of PMI® PMBOK;SCRUM (Scrum of Scrums, Large-Scale Scrum, Scaled Agile Framework, etc.) Certification would be a plus;

• Strong experience in project management, project coordination and project scheduling;

• Professional business English knowledge (both written and spoken )

• Strong Microsoft Office knowledge (Outlook, Excel, Power Point , Word & MS Project )

• Experience in the areas of IT systems development, implementation and support;

• Proactivity, curiosity, flexibility, ability to work in a team

• Strong presentation, organizational, analytical and communication skills

• Well-developed interpersonal skills;

WE OFFER YOU:

• The position offers exceptional opportunities to be a part of an International Banking group (Eurobank Bulgaria);

• Visibility and key role in a dynamic and innovative team at a successful international bank

• Opportunity to get valuable insights and deep understanding of banking industry and business development

• Opportunity to lead various key projects with significant impact on the performance of the Bank

• Challenging opportunity for career development;

• On-going training;

• Additional holiday days

• Additional Medical Care

• Special Discounts and offers

• Interesting and dynamic job.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании