Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк бизнес център

CEZ Bulgaria

Валидна до: 22-07-2021 г. / София

Инженер разпределение на eл.eнергия/ППМ

Описание на длъжността

Дирекция: Стратегическо планиране и развитие на мрежата
Направление: Проучване и предоставяне на мрежи

Основни задължения:
• Изготвя становища и предварителни договори и следи за изпълнение на предписанията за условията и начините на ел.захранване и спазване на изискванията на действащите нормативни документи;
• Подготвя и одобрява договори за присъединяване съгласно одобрения подписов ред в Дружеството; 
• Проучва, разработва и предлага мерки за намаляване на техническите загуби на електроенергия;
• Участва в технико-икономическите съвети на дирекцията;
• Одобрява проекти в САП, съгласно одобрения подписов ред в Дружеството;
• Предлага обекти за реконструкция и изграждане при изготвяне на инвестиционната и ремонтната програма във връзка с развитието на ЕРМ;
• Участва във външни и вътрешни приемателни комисии.

Изисквания за длъжността

• Висше електротехническо образование;
• Професионален опит – 3 години (опит на подобна длъжност ще се счита за предимство);
• Четвърта квалификационна група съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ;
• Познаване на нормативната уредба в областта (ЗЕ, ЗЕЕ, ЗВЕИ, НУЕУЕЛ, НТЕЕЦМ, ПКС);
• Много добра компютърна грамотност (MS Office, SAP, AutoCAD);
• Свидетелство за правоуправление на МПС – категория В;
• Аналитично мислене;
• Умение за работа в екип.

Моля, изпращайте CV с посочен Реф. № CRIREE/Sf-74
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Доброволно пенсионно осигуряване
Допълнително трудово възнаграждение
Почивни бази
Програми за развитие
Вътрешни обучения
Платен допълнителен отпуск
Карта за спорт, спортен туризъм
Карти с отстъпки за пазаруване
Ваучери за храна
Плащане при болест, раждане на дете

Топ компании

Още компании