Bulgaria wants you logo
Работа в България?
гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк бизнес център

CEZ Bulgaria

Валидна до: 07-06-2021 г. / Перник

Инженер поддръжка/ дистанционно отчитане НН

Описание на длъжността

Дирекция: Мерене и управление на данни
Сектор: Поддръжка и координация

Основни отговорности:
• Осигурява въвеждането, експлоатирането и разширяването на системите за дистанционно отчитане на ниво ниско напрежение;
• Осигурява и поддържа комуникацията между средствата за измерване и системите за отчитане и управление на ниво ниско напрежение;
• Създава и поддържа актуални данни в системите за дистанционно отчитане, свързани с устройства, тарифи, места на потребление, привързаност към захранващи мрежи и др. 
• Своевременно изготвя и предава по установения ред, отчети, справки, баланси на електрическа енергия и анализи, свързани със събития и сигнали.

Изисквания за длъжността

• Висше техническо образование (електротехническо е предимство);
• Професионален опит в сферата на енергетиката;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office – MS Excel;
• Свидетелство за правоуправление на МПС – категория В;
• Отлични комуникативни и организационни умения;
• Много добри умения за работа в екип.

Моля, изпращайте CV с посочен Реф. № CRIРDО/Pk-043
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Доброволно пенсионно осигуряване
Допълнително трудово възнаграждение
Почивни бази
Програми за развитие
Вътрешни обучения
Платен допълнителен отпуск
Карта за спорт, спортен туризъм
Карти с отстъпки за пазаруване
Ваучери за храна
Плащане при болест, раждане на дете

Топ компании

Още компании