Bulgaria wants you logo
Работа в България?
https://jupiterholding.bg/

Юпитер 05 ООД

Фирма „Юпитер 05“ ООД е основана през 1990 година в гр. Пловдив. Към настоящия момент дружеството е със седалище и адрес на управление България, гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево, имот 15006. 
Дружеството притежава модерен Завод за изработка на метални конструкции с обща площ на производствената база 42 700 кв.м. и разгърната застроена площ 7943 кв.м. Благодарение на 30-годишния си опит фирмата е утвърдила своите лидерски позиции и непрекъснато се стреми към развитие и иновации в бранша.

Основната дейност на „Юпитер 05“ ООД е производство, доставка и монтаж на: 

- ограничителни системи за пътища

- елементи за пасивна пътна безопасност

- шумозаглушителни стени

- метални парапети и метални конструкции

- горещо поцинковани стълбове за електропреносната мрежа

- горещо поцинковани стълбове за контактна мрежа на ЖП инфраструктура

„Юпитер 05“ ООД е първата българска фирма – производител на пътни ограничителни системи, чиито продукти са тествани и сертифицирани съгласно БДС-EN 1317 в България. Предлаганите от нея ограничителни системи имат успешно преминати краш тестове БДС-EN 1317-2 и притежават СЕ маркировка.

Дейността на „Юпитер 05“ ООД е изключително отговорна и е пряко свързана с приоритетната за страната област – превенция на произшествията по пътищата и осигуряване на високо ниво на пасивна пътна безопасност.

В „Юпитер 05“ ООД и монтажните звена са заети над 120 служители, висококвалифицирани инженери, конструктори, проектанти и технически ръководители. В производственото развитие намират място енергични хора, с желание за повишаване на своята професионална квалификация – оператори на формоващи и отрезни машини, заварчици и механици. 
Професионализмът и продуктивността на служителите е един от важните фактори за успеха на всяка компания. Ръководството на „Юпитер 05“ ООД цени своите кадри, като се стреми непрекъснато да разкрива техния потенциал, насърчавайки ги към професионално и личностно развитие. Осигуряваме сигурна и модерна работна среда, сплотен екип и неограничени възможности. Удовлетвореността на служителите ни е важна за нас, затова се стремим да ги мотивираме и поощряваме, като им осигурим допълнителни социални придобивки, както и най-добрите перспективи за успешно професионално развитие.

2020-08-25 16:03:50 / Пловдив

Инженер пътно строителство

Описание на длъжността

„Юпитер 05“ ООД е производствена компания базирана в гр.Пловдив, занимаваща се с изработка, доставка и монтаж на метални изделия и ограничителни системи за пътища.

Във връзка с увеличаване на производствените капацитети и разширяването на дейността, компанията търси да назначи:

Инженер пътно строителство

Отговорности и задължения:
• Изготвяне на документация по съответната част при участието в обществени поръчки.
• Изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни цени, линейни графици, оферти, протоколи обр. 19, опис-сметки 22 и др.
• Изготвяне на прогнозни себестойности за нови обекти и изделия.
• Изготвяне на справки и отчети, свързани с изпълнението на строителни обекти.
• Изготвяне на чертежи и техническа документация по проекти и изделия.
• Посещение на обекти.

Ние предлагаме:
• Динамична, интересна и предизвикателна работа в голяма компания;
• Петдневна работна седмица;
• Мотивиращо възнаграждение, съответстващо на длъжността и знанията;
• Възможност за развитие и професионална изява;
• Служебен автомобил;
• Работа в млад и амбициозен екип;

Изисквания за длъжността

• Диплома за висше образование - строителен инженер, пътен инженер.
• Добро познаване на действащата нормативна база в областта на строителството, добро познаване на ЗУТ и ЗОП.
• Отлична компютърна грамотност - MS Office
• Владеене на Autocad - предимство
• Познания при разчитането на строителна и проектна документация.
• Много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, инициативност, умения за работа в екип.
• Носене на отговорност за спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда.
• Опит в изготвянето на тръжна документация за обществени поръчки - предимство
• Шофьорска книжка – категория В – Активен шофьор - задължително

• Английски език – предимство

 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Фирмено обучение
Служебен автомобил
Служебен телефон

Топ компании

Още компании