Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2020-10-27 16:08:06 / Пловдив

Инженер, фотоволтаични проекти

Описание на длъжността

 • Координира предварителните дейности по проектите, вкл. оглед на терен и комуникация с клиентите;
 • Изготвя проектния план, вкл. план за изграждане и присъединяване;
 • Предоставя техническа подкрепа за специфични проблеми за конкретните фотоволтаични проекти – предлага технически и търговски решения на базата на най-добрите практики в индустрията и своя опит;
 • Договаря различни заявки съгласно изискванията на клиентите, обсега, техническите изисквания и поетите ангажименти;
 • Отговаря за координирането на сроковете за изграждането на проектите между клиенти, изпълнители и институции;
 • Действа като точка на контакт по всички технически и търговски въпроси от клиента;
 • Проследява ключовите показатели на проекта (график, стойност, качество и т.н.) и предлага промени и корекции, за да осигури напредъка съгласно плана;
 • Предоставя техническо съдействие на екипите на обектите, както и при запитвания на клиенти;
 • Изготвя справки и доклади за извършените дейности.

Изисквания за длъжността

 • Магистър електроинженер
 • 3 години опит в проектиране на малки и средни фотоволтаици (до 1MWp).
 • Поне 2 г. опит в координация на цялостно изграждане на фотоволтаични централи.
 • Добро познаване на националното законодателство в областта на фотоволтаичните проекти вкл. ЗУТ, Закон за енергетика, Закон за енергията от възобновяеми източници, Наредба 6, Правила за търговия с ел. енергия и др,
 • Английски език на много добро ниво
 • Много добри умения за работа с MS Office, AutoCAD и специализиран софтуер за проектиране на фотоволтаични централи (PVSyst, PVCase или друг).
 • Шофьорска книжка, кат. В и възможност за активни пътувания.

Ние ви предлагаме:

 • Интересни и предизвикателни проекти в международна компания
 • Коректен и стабилен работодател с утвърдени стандарти за качество и работа
 • Пофесионално развитие и възможност да надграждате знанията си
 • Корпоративна среда, в която се цени професионализма, сътрудничеството, уважението, ангажираността и отговорността
 • Богато портофлио от социални придобивки

Срок за кандидатстване: 24.11.2020.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо като прикачени файлове. 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Ref N PVE/E2

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx   

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Трудов договор с условия и срок
Допълнително пенсионно осигуряван
Застраховка живот и временна загуба на работоспособност
База за отдих и почивка на преференциални цени
Карта за спорт на преференциални цени
Безплатни обучения/курсове

Топ компании

Още компании