Bulgaria wants you logo
Работа в България?

CTeam

CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който съчетава едни от най-добрите международни практики, спецификите на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал.

Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областта на:

 • Подбор на персонал
 • Обучение и развитие на таланти
 • Анализ на личностен профил
 • Проучване на възнагражденията и стимулите
 • Обработка на възнаграждения и администриране на персонал

2020-09-08 16:57:46 / София

Graphic Designer

Описание на длъжността

CTeam is a recruitment agency, part of a group of companies, offering a wide range of services in the field of human resources management, combining one of the best international practices and knowledge of the local market.

For one of our clients, we are looking for a Graphic Designer.

Изисквания за длъжността

 • Bachelor’s degree in graphic design or related field.
 • Experience as a graphic designer or in related field.
 • Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio.
 • Proficiency with required desktop publishing tools.
 • A strong eye for visual composition.
 • Effective time management skills and the ability to meet deadlines.
 • Able to give and receive constructive criticism.
 • Understanding of marketing, production, website design, corporate identity, product packaging, advertisements, and multimedia design.
 • Experience with computer-aided design.

Социални услуги:

 • Perspective and stable work in a constantly developing organization;
 • Possibility to join a multinational team;
 • Competitive remuneration package.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании