Bulgaria wants you logo
Работа в България?

CTeam

Пловдив

Главен Счетоводител

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща едни от най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.

За наш клиент, една от най-големите и водещи българска производствени компании, търсим отговорен и мотивиран специалист за позиция:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Отговорности:

 • Активно участва във формиране, усъвършенстване и реализиране на фирмената политика и изпълнение на стратегическите цели в счетоводната отчетност;
 • Изготвя консолидирани финансови отчети;
 • Организира синтетичната и аналитичната счетоводна отчетност при спазване на счетоводните принципи и изисквания на действащите счетоводни стандарти;
 • Изготвя периодични финансови отчети (счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричния поток, отчет за измененията в собствения капитал и приложения);
 • Разработва амортизационна политика и политика за отчитане влагането на материални ресурси в производството.

Изисквания за длъжността

 • Висше икономическо образование - специалност „Счетоводство и контрол”;
 • Професионален опит на подобна позиция – минимум 5 години;
 • Познания и опит в изготвянето на Консолидирани отчети и по SAP/SAP Hana;
 • Владеене на английски език – на работно ниво;
 • Задълбочен опит и отлично познаване на МСФО, НСС и данъчно законодателство.

Компанията предлага:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера в утвърдена компания;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Мотивиращо възнаграждение.
   

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании