Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Cargill

Ние от Cargill предоставяме хранителни, земеделски, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помагаме на хората да просперират, като влагаме познанията, получени от над 150-годишния ни опит. Имаме 160 000 служители в 70 страни по света.

Бизнесът на Каргил в България е в сферата на:
• Центровете за споделени бизнес услуги;
• Търговия на зърно и маслодайни култури;
• Морски транспорт.

Cargill оперира в България от 2006 г. и има над 1250 служители в три структури. Първата ни структура в България – Cargill’s agricultural supply chain (CASC), бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation – OT), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 1100 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Корпоративна социална отговорност:
В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. Съветът на Cargill Cares в България, който е отговорен за дейностите по корпоративната социална отговорност на Cargill, активно се фокусира в подкрепата на проекти там, където компанията оперира. Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.

2021-01-19 17:38:01 / София

Financial & Reporting Analyst

Описание на длъжността

Position Purpose & Summary
Report the financial data to the Enterprise/Group/CFR on a monthly/quarterly/yearly basis in time and with high level of accuracy, perform variance analyses and reconciliation between different reporting sources. The role implicates a lot of interaction and collaboration with Cargill EMEA locations. To design, develop, implement and maintain reports, cleaning and analyzing large amounts of data to enable data-based decision making and handle the complexity of the business in order to analyze and answer on (ad hoc) request on Cargill 's Group  management reporting.

Principal Accountabilities
Monthly /Quarterly consolidate data from financial systems/locations , check for data  accuracy and update the management presentations for :
• Run BS (balance sheet) reports and calculate indicators from it: EBITDA, Return on Gross investment (ROGI), Operating Working Capital, Days working capital ratios, etc.
• Monitoring variances; identifying trends; Variance analysis – Profit & Loss Budget vs Actual
• Profitability Reporting; Estimate & Actual P&L for all Product Lines
• SG&A and COGS costs analyzes; SGA FTE split by functions & product lines
• People/ FTE count: collect employees data split per locations & functions;
• Capital expenditure (Capex): create the capital spending overviews per locations and report them to Corporate system.
• Short term debt: run the report showing the level of short term debt of each location;
• Consolidate Energy and consumption information, report it into Corporate database.
• Follow up with locations for BS reconciliation status
• Create monthly calendar for locations reporting
Collaborate with finance contacts from Group for completing the financial reporting:
• on double checking the accuracy of data;
• on comments reasons of actuals being over/under budget;
• on their local reports like: stock warehouses reconciliations, BS exposure reports, open contracts information from system, etc.;
• Participate in different projects related to the improvement of reporting on EMEA level
• on ad-hoc requests coming from management or corporate financial reporting team
Yearly budget consolidation analysis of data accuracy on forecast and budget:
• P&L and BS;
• Participate on the budget/forecast process for EMEA
• People count; FTE
• Capex;
• Other data requested by corporate financial reporting teams and management

Company benefits:
• Attractive salary
• Performance-based bonuses
• Health and dental full package insurance
• Language courses
• Life and Accident insurance
• Additional paid study leave
• Various shop and bank services discounts
Career development:
• International and dynamic environment
• Technical and soft skills trainings
• Outstanding career path opportunities
• Professional growth in a global company
Work-life balance:
• Award-winning creative office environment
• Various social initiatives
• Comfortable relax and massage zones
• Memorable Team Buildings and Events

Изисквания за длъжността

Minimum Required Qualifications
• University degree: Economics, Finance
• Minimum 3-year experience proven knowledge in finance especially in the reporting/variance analysis area
• Strong PC skills: advanced Excel and Power Point
• Fluently Speaking English: good communication skills (verbal, written);
• Good analytical skills
• Ability to work under pressure in order to meet the deadlines
• Ethical behavior, excellent team player;
• Adaptable, willing to learn.

Preferred Qualifications
• Experience in financial reporting and month-end process.
• Exposure to multinational work environment 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Multisport card
Home office opportunity

Топ компании

Още компании