Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има почти 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. През 2019 г. Пощенска банка за втора поредна година беше отличена като най-добра в банкирането на дребно в България. Наградата беше спечелена от престижния конкурс World Finance Banking Awards, организиран от World Finance Magazine – авторитетно издание, което следи и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и икономика. Отново през 2019 г. Пощенска банка получи престижна международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience). Финансовата институция бе сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от водещото европейско списание с фокус върху банкирането на дребно Retail Banker International.

Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база. Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 65.8 млрд. евро и 13 346 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

2020-10-14 14:05:38 / София

EXPERT BUSINESS ANALYSES AND QUALITY ASSURANCE

Описание на длъжността

For the IT Division Postbank is searching for a motivated:

Be responsible for executing activities which are part of the Business Analysis and Quality Assurance Process;

• Coordinate business requirements preparation with all affected business units;

• Support the communication between different businesses units in the Bank related with requests for changes in the systems;

• Ensure completion and submission of the business requirements in defined time frames;

• Escalate to Head of section if delay of the business requirements coordination is identified;

• Maintain documentation related to business requirements;

• Review and validate test scenarios prepared by business units;

• Ensure submission of complete test scenarios in defined time;

• Participate and support UAT tests and inform superiors in case delay of conducting is identified;

• Facilitate execution of test scenarios, identify, analyze and address issues and defects appeared during the tests;

• Manage the resolution of problems found during User Acceptance Testing execution;

• Participate in meetings and workshops related to business requirements;

Изисквания за длъжността

• Education – University degree in Economics / Law or Economics / Finance or related;

 Or Education University degree in Computer science, informatics or Electronics;

• Knowledge of the functionality of banking information system;

• Experience in IT area;

• Experience in the area of IT Systems Development, Implementation and Support;

• Good knowledge of Bank’s activities and regulations;

• Excellent command in English – written and spoken;

• Excellent command in MS Office - Outlook, Excel, Word, Access;

• Excellent analytical, problem solving and prioritizing skills;

• Excellent Soft skills

• Ability to define problems in clear manner.

WE OFFER YOU:

• Excellent opportunities for professional and career development in one of the leading banks in Bulgaria;
• Competitive remuneration and social benefits;
• Challenging opportunity for career growth;
• On-going training;
• High working standards, interesting and dynamic job.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании