Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2020-08-04 09:43:41 / София

Експерт, продажби – ключови клиенти, Ref. No. EM/KAM/E1

Описание на длъжността

• Развиване на дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиенти на територията на София, Благоевград, Враца, Монтана и Видин
• Набелязване и активни контакти с клиенти от поверения регион
• Продажба на електрическа енергия на свободен пазар и водене на преговори
• Подготовка и сключване на договори и анекси
• Изпълнение на плановете за активност и реализирана енергия, репорт за реализираните продажби и пазарна информация
• Участие в подготовката и реализирането на продажбени дейности и кампании

Изисквания за длъжността

• Висше образование – предимство е икономическото образование
• Минимум 1 година опит в обслужването на големи корпоративни клиенти, придобит в сферата на B2B продажбите на услуги
• Много добри познания относно продажбата като процес
• Познаване на MS Office пакет
• Владеене на чужд език е предимство
• Умения да изслушва и убеждава, презентационни умения, комуникативност, организираност, дипломатичност, самостоятелност
• Шофьорска книжка, кат. В

Какво да очаквате при нас:

• Опознавате различни аспекти на енергийния бизнес
• Черпите от опита и знанията на утвърдени експерти
• Посещавате осигурени от нас обучения, с които да разширите и обогатите своите професионални знания и умения
• Реализирате своя потенциал в креативна и отворена за общуване и споделяне среда
• Разчитате на стабилна и утвърдена международна компания с атрактивна социална политика

Срок за кандидатстване: 16.08.2020

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо като прикачени файлове. 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Ref. No. EM/KAM/E1

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx 

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании