Bulgaria wants you logo
Работа в България?
гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк бизнес център

ЧЕЗ България

Валидна до: 12-04-2021 г. / София

Експерт финансова отчетност и счетоводни анализи

Описание на длъжността

Направление: Отчетност и методология

Основни задължения:
• Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети съгласно Груповите изисквания за обслужваните дружества;
• Изготвя финансови отчети по МСФО, отчети за НСИ, финансови отчети за Българска Фондова Борса и за други потребители за обслужваните дружества;
• Извършва допълнителни счетоводни справки и предоставя информация за дейността на обслужваните дружества;
• Изготвя финансово - счетоводни процедури, касаещи процесите в ЧЕЗ България и обслужваните дружества;
• Участва в актуализацията на счетоводните политики и в изготвянето на методически указания по счетоводни казуси за обслужваните дружества.

Изисквания за длъжността

• Магистър Икономика - специалност Счетоводство и контрол е предимство;
• Поне 2 години опит в изготвяне на финансови отчети по МСФО;
• Отлично познаване на счетоводното законодателство и МСФО;
• Познаване на международни счетоводни стандарти;
• Отлични умения за работа с MS Excel и Word;
• Много добро владеене на английски език .

Моля, изпращайте Автобиография с Реф.№ CBEf/SF-200
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Доброволно пенсионно осигуряване
Допълнително трудово възнаграждение
Почивни бази
Програми за развитие
Вътрешни обучения
Платен допълнителен отпуск
Карта за спорт, спортен туризъм
Карти с отстъпки за пазаруване
Ваучери за храна
Плащане при болест, раждане на дете

Топ компании

Още компании