Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2020-08-27 20:03:28 / Пловдив

Експерт, анализи и търговия с ел. енергия

Описание на длъжността

 • Изготвяне на средносрочни и краткосрочни прогнози за производство и потребление на енергия;
 • Изготвяне на предложения за търговия с ел. енергия и оценка на техния риск;
 • Извършване на търговски операции на всички пазарни сегменти на БНЕБ;
 • Изготвяне на пазарни анализи и анализи на дейността на дружествата;
 • Разработване и поддържане на различни репорти свързани с търговската дейност и управлението на пазарния риск;
 • Следене, разбиране и внедряване на различните нормативни изисквания за обмен на данни между участниците на пазара.

Изисквания за длъжността

 • Висше образование в някоя от следните специалности: математика, статистика, финанси, икономика;
 • Поне година опит на позиция, изискваща работа с масиви данни;
 • Умение за изготвяне на краткосрочни и средносрочни прогнози;
 • Умение за изготвяне на регресионни и други математически модели за прогнози и анализи;
 • Познаване на нормативната рамка в енергетиката и в частност правилата на БНЕБ ще се считат за предимство;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлично владеене на MS Office (в частност MS Excel); опит със софтуер  за статистически анализи; опит с Phyton, R , VBA, SQL се счита за предимство.  
 • Умения и нагласа за екипна работа, способност за взимане на самостоятелни решения, умения за спазване на крайни срокове, прецизност.

Ние ви предлагаме:

 • Дългосрочна реализация в стабилна международна компания
 • Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти
 • Подкрепата на позитивен и приятелски колектив
 • Отлични условия на труд и мотивиращо възнаграждение
 • Предизвикателни задачи, които развиват мисленето 

Срок за кандидатстване: 07.09.2020 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо като прикачени файлове. 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Ref. No.CN/TE/E1

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx  

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Допълнително пенсионно осигуряване
Застраховка живот и временна загуба на работоспособност
Работа от вкъщи
Безплатни обучения/курсове
Ваучери за храна
Допълнителни дни отпуск за майки на деца до 18-годишна възраст
Допълнителни дни годишен отпуск за стаж в компанията
Карта за фитнес/спорт на преференциална цена
Програма за здравословен начин на живот
Участия в спортни събития и спартакиади
Допълнителни средства за лятна почивка
Финансова подкрепа при раждане на дете
Допълнителни средства за Великден и Коледа
Допълнителни средства за работно облекло
База за отдих и почивка на преференциални цени

Топ компании

Още компании