Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има почти 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. През 2019 г. Пощенска банка за втора поредна година беше отличена като най-добра в банкирането на дребно в България. Наградата беше спечелена от престижния конкурс World Finance Banking Awards, организиран от World Finance Magazine – авторитетно издание, което следи и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и икономика. Отново през 2019 г. Пощенска банка получи престижна международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience). Финансовата институция бе сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от водещото европейско списание с фокус върху банкирането на дребно Retail Banker International.

Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база. Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 65.8 млрд. евро и 13 346 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

2020-11-23 10:09:00 / София

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER IN CARD BUSINЕSS DEPARTMENT

Описание на длъжността

Main responsibilities:

• Development of new products and services and monitoring of the performance of product portfolio of card products.
• Participates in the creating and developing of new products and optimization of the current products. 
• Participates in the preparation and execution of various acquisition and spend stimulation campaigns for credit and debit cards.
• Monitors the performance of all current campaigns for credit/debit cards and reports to the Head of Business development section. 
• Monitors the competition on the market of cards on monthly basis.
• Participates in the development of pricing policy for cards
• Represents Card Business Department in projects and project teams, workshops and trainings, concerning the activities, related with credit/debit cards.
• Participates in the preparation and approval of procedures, concerning card products.
• Participates in preparation and execution of trainings of employees from the sales channels, related to the card products.
• Coordinates the activities of other operational units, related with the implementation of new products and services for cards – Marketing department, IT, Project management office and Legal department.
• Prepares regular and ad hoc reports and analysis of the card business.
• Follows the relevance of the product information in all communication channels

The position offers:

• This position offers a great opportunity to the right person be a part of the fastest developing business in the payment industry and set the trends on the market as Postbank is a leader in this space
• Opportunity to make your most interesting ideas a reality
• Opportunity to work in a young and motivated team

Изисквания за длъжността

The best candidate possesses: 

• Master degree in economics
• Experience in the area of product development and sales ( of card products is a plus)
• Deep understanding of retail business, lending business, credit cards
• Knowledge of payment industry standards  
• Self motivation and hunger to learn new things every day
• Analytical thinking, orientation towards results
• Excellent communication/presentation skills 
• Organizational skills and ability towards achievement of results within tight deadlines 
• Ability to work within a big team

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

25 days paid annual leave
13 salaries under the employment contract
Additional health insurance

Топ компании

Още компании