Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
гр. София, бул. Витоша 89Б (Милениум център ОББ)

ОББ

Валидна до: 31-08-2022 г. / София

Бизнес анализатор в отдел Електронни канали и банкиране

Описание на длъжността

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.Бизнес анализатор в отдел Електронни канали и банкиране

Бизнес анализаторите, ще бъдат включени в програма „Дигитален и Онлайн банков Бизнес“ (ДОББ), в която ще вземат участие в разработките на електронното банкиране и приложните системи на ОББ, свързани с нея.

Изисквания за длъжността

Основни предизвикателства :

•             Участва във внедряването и развитието на бизнес продукти в областта на електронното банкиране на ОББ
•             Изготвя функционални спецификации за технологично изпълнение в електронното банкиране и приложните системи на ОББ
•             Участва във внедряването и развитието на приложни системи
•             Участва в изпълнението на тестове на извършени разработки
•             Анализира и участва в оптимизацията на бизнес процеси
•             Анализира възникнали проблеми в приложните системи и тества решения с цел отстраняването им
•             Участва в проекти и работни групи

Идеалният кандидат притежава:

•             Професионален опит в банкова/финансова сфера и/или IT сфера
•             Предишен опит по работа с проекти e предимство
•             Опит в работата с API, мобилни и web приложения се считат за предимство
•             Компютърна грамотност на много добро ниво- MS Office, MS Access, MS Project
•             Опит в работата със специализирани банкови системи. Опит с T24 се счита за предимство
•             Владеене на английски език 
•             Аналитично мислене умения за изготвяне на документи
•             Висока степен на организираност, определяне на приоритети и прецизност 
•             Способност за взимане на решения и поемане на отговорност
•             Способност за ефективна работа в екип и под напрежение, спазване на срокове
•             Висше икономическо или техническо образование

При нас ще откриете:

•             Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
•             Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
•             Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
•             Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
•             Застраховка за комплексна медицинска помощ
•             Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
•             Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
•             Преференциална цена за ползване на карта за спорт

Искате да станете част от страхотния ни екип? Изпратете ни своя актуална автобиография.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Топ компании

Още компании