Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2020-08-20 11:18:10 / Пловдив

Аналитичен Счетоводител (по заместване); Ref. No.CF/AA/E2

Описание на длъжността

 • Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи
 • Осчетоводява документите свързани с
  възнаграждения на персонала
 • Контрол, анализ и осчетоводяване на обобщена
  информация от билинг система
 • Анализ и осчетоводяване на съдебни и присъдени
  вземания
 • Анализ и контрол на салдата по контрагенти
 • Анализ на салдата на счетоводни сметки
 • Тестване на нов счетоводен софтуер

Изисквания за длъжността

 • Висше икономическо образование, специалност Счетоводство
 • Минимум 1 година опит като счетоводител
 • Свободно владеене на английски език писмено и
  говоримо
 • Познаване на счетоводното и данъчното
  законодателство, както и на Международните
  счетоводни стандарти
 • Добри компютърни умения - работа с Мicrosoft Office
  и счетоводен софтуер (опит при работа със SAP е
  предимство)
 • Отговорност, прецизност, нагласа за работа в екип

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност да трупате опит в международна
  компания с високи стандарти на работа и утвърдени
  правила и процеси
 • Разнообразни задачи и обучения за Вашето
  професионално развитие
 • Отлични условия на работа и богат пакет от
  придобивки – гъвкаво работно време и др.

Срок за кандидатстване: 02.09.2020 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо като прикачени файлове. 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Ref. No.CF/AA/E2

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx  

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Възможност за home office
Допълнително пенсионно и здравно застраховане
Карти за спорт на преференциални цени

Топ компании

Още компании