Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Цариградско шосе № 111 П

Fibank

София

АНАЛИЗАТОР СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И МОДЕЛИ, Дирекция Анализ и контрол на риска, Ref.No AKR/0611SAM

Описание на длъжността

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

 • Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
 • Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
 • Гъвкави, оператични и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

 • Цветни, интересни и стойностни личности
 • Професионалисти със стремеж към максималното
 • Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

 • Участва при разработването, тестването и прилагането на вътрешните модели на Банката в областта на управлението на риска
 • Извлича и обобщава статистически данни от различните информационни масиви на Банката
 • Извършва статистически анализи с помощта на специализиран статистически софтуер и/или програмни езици
 • Извършва текущ мониторинг на представянето на вътрешните модели на Банката, като при необходимост предлага варианти за тяхното усъвършенстване
 • Изготвя портфолио и ad-hoc анализи
 • Изготвя задания за промени в информационните системи на Банката, свързани с управлението на риска, и тества направените промени

Изисквания за длъжността

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

 • Висше образование степен Бакалавър/Магистър или последна година студент, специалности Статистика, Финанси, Иконометрия или други аналогични
 • Познания в областта на статистическите анализи, финансовото моделиране и иконометрията, свойства на статистически разпределения, линейни и логистични регресии, тестване на хипотези в регресии, Монте Карло симулации, методи за прогнозиране на волатилитет
 • Познания по отношение методите и концепциите за оценка на финансовия риск, в т.ч. Value-at-Risk, модели за оценка на кредитен риск, IRB параметри при определяне рисковия профил на кредитни експозиции
 • Познанаване на основните характеристики на банкови продукти, в т.ч. сложна лихва, анюитет, погасителни планове
 • Много добри компютърни умения, включително познания по бази данни и базово програмиране (MS Excel, MS Access, VBA, SQL, STATA, Python)
 • Умения за трансформиране на аналитични концепции в работещи бизнес приложения и способност за самостоятелно решаване на проблеми и самостоятелно намиране на нужната информация
 • Много добро ниво на ползване на английски език писмено и говоримо
 • Комуникативност, внимание към дейтайлите, презентационни умения и нагласа за работа в екип
 • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове

Перспективи и възможности:

 • Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
 • Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим
  удоволствието от работата си заедно

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих
Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих

Топ компании

Още компании