Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

Kaufland Bulgaria

София

Експерт Мотивиране и задържане

Описание на длъжността

Твоите задачи:

 • Изграждане на вътрешни кампании с цел мотивиране и ангажиране на служителите на компанията и измерване на успеваемостта на реализираните концепции
 • Координация на вътрешни проучвания, свързани с удовлетвореността на служителите и участие в изготвянето на планове за последващи стъпки
 • Организиране и провеждане на различни събития и активности, напр. лекции, игри и др.
 • Създаване на съдържание за вътрешните комуникационни канали на компанията, свързано с темите здраве, баланс работа-личен живот и др.
 • Участие в национални и интернационални проекти, свързани с мотивирането и ангажирането на служителите

Изисквания за длъжността

Твоят профил:

 • Завършено висше образование в сферата на Човешките ресурси, Психология или друга релевантна специалност
 • Минимум 2 години опит в сферата на Човешките ресурси с фокус върху дейностите мотивиране и задържане на персонала
 • Отлично владеене на немски и/или английски език писмено и говоримо, като владеенето на немски език ще считаме за предимство
 • Опит в изграждането на вътрешни кампании, инициативи и активности за голям брой служители

Нашето предложение:

 • Атрактивно трудово възнаграждение и 21 дни платен годишен отпуск
 • Индивидуални възможности за развитие чрез разнообразни допълнителни курсове и обучения
 • Стандартно работно време
 • Атрактивен социален пакет от придобивки – ежемесечни ваучери за храна на стойност от 200 лв., допълнително здравно застраховане, спортна карта, подаръчни пакети за Коледа, раждане на дете и ученик в семейството, участие в различни фирмени инициативи и събития и възможност за до 3 месеца неплатен творчески отпуск след навършване на 5 години в компанията

Топ компании

Още компании