Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 20-12-2022 г. / Хасково

Електромонтьор - проектант

Описание на длъжността

 • Проучване за ново присъединяване на потребители и производители
 • Консултиране и обработка на искания на клиенти
 • Изготвяне на договори
 • Проектиране и контрол при изграждане на съоръжения за присъединяване на нови клиенти и инвестиционни обекти
 • Експлоатация и поддръжка на ел.съоръжения и средства за измерване
 • Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специализиран софтуер
 • Отстраняване на аварии в и извън работно време

Изисквания за длъжността

 • Висше електротехническо образование
 • Проектантска правоспособност ще се счита за предимство
 • Опит по дейността е предимство
 • Много добри компютърни умения - MS Office; работа с CAD приложения ще е предимство
 • Шофьорска книжка, кат. В.
 • Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, устойчивост на стрес

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация в стабилна интернационална компания
 • Утвърдени правила и стандарти на работа
 • Много добри условия на труд и отлична социална политика

Срок за кандидатстване:  20.12.2022 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо през електронната форма на следния линк: https://careers.evn.bg/Login/1329

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании