Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 03-07-2022 г. / Пловдив

Експерт, финансови и стопански анализи

Описание на длъжността

 • Разработване на бюджети, прогнози, средносрочно и дългосрочно планиране на дружество.
 • Изготвяне на месечни и периодични отчети и анализ на отклоненията
 • Изготвяне на месечен репортинг за мениджмънта на дружеството.
 • Разработване на целеви параметри, ключови показатели за изпълнение /KPI/ и оценка на дейността на месечна и годишна база.
 • Стратегически риск мениджмънт на дружество.
 • Разработване на модели за калкулация и анализ на икономическата ефективност на инвестиционни проекти.

Изисквания за длъжността

 • Висше образование в специалност Счетоводоство и контрол или Финанси.
 • Минимум 3 г. став областта на контролинг и/или счетоводство на фирма.
 • Познания за взаимовръзката на планиране на продажбите, ОРЕХ, САРЕХ за стратегическо и оперативно планиране, финансови отчети и анализ на отклоненията.
 • Познания за настройване и управление на процесите, свързани с бизнес цикъла. Планиране и анализ на постоянни и променливи разходи.
 • Познания по IFRS и изготвяне на финансови отчети на дружество.
 • Отлично владеене на английски език.
 • Много добрr познания за работа с MS Office продукти (Excel, PowerPoint и Word)
 • Умения в работата със системи като SAP и Oracle Hyperion Financial Managment ще се считат за предимство.
 • Добри комуникативни умения и способност за работа в динамична среда, нагласа за работа в екип.

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за работа в стабилна международна компания
 • Утвърдени правила и стандарти на работа
 • Много добри условия на труд и отличен социален пакет: здравна застраховка за сметка на работодателя, гъвкаво работно време, възможнист за работа от разстояние, карта за спорт на преференциални цени, фирмени обучения и тимбилдинги и др.
 • Отлична локация в центъра на Пловдив.

Срок за кандидатстване:  01.07.2022 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл, като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате. - Ref. No. 1269

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Топ компании

Още компании