Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
ул. Московска 19, София

Банка ДСК

Варна

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Централно управление

Описание на длъжността

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето. 

Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

В случай че:

 • Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
 • Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
 • Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път …
  то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Кандидатствай чрез стажантската ни програма „ДСК Старт в кариерата“ в някое от звената ни в Централно управление:

 • Направление „Дигитална трансформация
 • Управление „Управление на активите и пасивите;
 • Дирекция „Съдебно събиране на вземания;
 • Дирекция „Централизирани процеси по събиране на вземания
 • Дирекция Администриране, тестване и приемане на ИТ системи
 • Дирекция „Управление на проекти
 • Дирекция „Централен БЕК офис, Екип „Проекти
 • Дирекция „Обслужване на място на вътрешните потребители, ИТ и операции;
 • Отдел „Предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Отдел „Агробизнес;
 • Дирекция „Малък бизнес
 • Отдел Сигурност на банковата дейност и взаимодействие с държавните органи;
 • Дирекция „Информационна сигурност;
 • Дирекция Развитие на продукти и ценообразуване за заможни клиенти;
 • Отдел „Архивистика и документалистика;
 • Отдел „Дигитални иновации;
 • Дирекция „Доставки;
 • Дирекция „Разходи, дълготрайни активи и данъци, Управление Счетоводство;
 • Управление „Контролинг и управление на капитала.

и се запознай със света на модерните банки!

Формат на програмата:

 • Платен стаж;
 • Пролетен и есенен прием;
 • Продължителност до 6 месеца;
 • Минимум 4 работни часа на ден.

Изисквания за длъжността

Изисквания към кандидатите за стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“, Централно управление:

 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
  • Студенти от първи до четвърти курс от бакалавърската си степен на образование за Централно управление;
  • Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
  • Студенти, които се дипломират в същата година;
  • Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
  • Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
  • Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с приложена актуална снимка;
 • Копие от студентска книжка.

Топ компании

Още компании