Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

София

Специалист оперативна дейност

Описание на длъжността

Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Място, където идеите ни са наистина от значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант, защото за нас хората са най-големият ни актив, който допринася за общността ни с разнообразния си опит, умения и светоглед.

Ние подпомагаме хората ни да растат като разкриваме уникалния им потенциал и инвестираме в тяхното професионално и личностно развитие.

Стани част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, където Хората са много повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех.

Ти можеш да реализираш плановете си, да оставиш следа, да правиш важните неща.

Ref N 2020.11.12 Специалист оперативна дейност, София

Изисквания за длъжността

 • Извършва финансови и не-финансови транзакции и оперативно обслужване на корпоративни клиенти;
 • Подпомага търговската работа на портфейлните мениджъри, изготвя отчети и справки, свързани с търговската дейност на корпоративния филиал;
 • Регистрира нови клиенти в банковата система и осъществява действия, свързани с окомплектоване и поддържане на клиентските досиета;
 • Открива разплащателни и депозитни сметки и ги поддържа, като променя и въвежда данни, закрива или въвежда преференциални условия;
 • Извършва вътрешно-банкови и междубанкови преводи в лева и валута, и други плащания, използвайки банковия софтуер;
 • Осъществява пълно обслужване на банкови карти (активиране, създаване, подновяване, блокиране, закриване);
 • Изготвя банкови референции, сертификати, писма, справки, потвърждения за одит, оформя гаранции;
 • Подготвя договори и анекси, свързани с банкови продукти и услуги.
Изисквания
 • Желание за придобиване на нови знания и умения в банковата сфера;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Опит в банковата сфера е предимство;
 • Висше икономическо образование;
 • Добро ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Добра компютърна грамотност;
 • Много добри комуникативни и организационни умения.
Информация за кандидатстване

Месторабота: България, Варна;
Как да кандидатствате: Изпратeте актуална автобиография и мотивационно писмо;

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни.

Топ компании

Още компании