Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
София, ул. Атанас Дуков 32, МПлаза

Филип Морис България е част от Филип Морис Интернешънъл, водеща международна тютюнева компания, която работи за изграждане на бъдеще без дим посредством комерсиализацията на бездимни алтернативи, които, макар и не без риск, са научно доказан по-добър избор за пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат. В България компанията има над 130 висококвалифицирани служители. За отличните си програми за развитие на кадри, най-добрите условия на труд и грижата за всеки член на екипа, компанията е отличена за 6-та поредна година от Top Employers Institute за Top Employer на локално, световно и европейско ниво. Филип Морис Интернешънъл е и носител на сертификата за равно заплащане между половете EQUAL-SALARY от Equal-Salary Foundation.

Предложения за работа