Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
бул. Цариградско шосе 7-11, София
Отговорен работодател

Ние сме МЕТРО. Наред със стандартните факти от визитката ни, искаме да споделим любопитни подробности, които „открехват“ вратата към света на нашата компания.
- В МЕТРО България работят повече от 2000 души, от които над 63 % са жени.
- Най-много от хората ни са на възраст между 30 и 50 години – 57%, като имаме добър баланс по отношение на другите две категории - с повече и по-малко трудов и житейски опит.
- Вече над 22 години сме партньор на търговци, хотелиери и семейства, които избират да зареждат бизнеса и домакинствата си с нашите продукти.
- Над 200 души работят в компанията от самото й влизане в България, вече 22 години. Тях наричаме нашите МЕТРОзаври и разчитаме много на опита им.
- 66 %от ръководителите на отдели са израснали кариерно в компанията. По отношение на най-високите ръководни позиции този процент е 85%. Вярваме в приемствеността и полагаме грижи да развиваме потенциала на нашите хора.
- От 2015 година МЕТРО България се присъедини към австро-българската програма за дуално обучение. В последните няколко години насам 36 ученици преминаха своите практически занятия на позиция Сътрудник „Търговия“. Всяка година броят им ще се увеличава спрямо включените паралелки.

За МЕТРО България:

МЕТРО България - най-голямата компания за търговия на едро, оперираща на българския пазар от 1999 година, обслужваща клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми. Компанията управлява 11 кеш енд кери магазина, както и 1 снабдителна база, с над 2100 служители. Над 645 000 професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си - създавайки споделена стойност за общностите чрез своите инициативи “Преоткрий България” и „Отгледано с грижа в България“.

top employer 2021 Top Employer Bulgaria 2021 Отгледано с грижа в България Преоткрий България