Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
бул. Сливница 201, сграда B, Варна
Отговорен работодател

Центърът за дигитални технологии (KBC Global Services BG) във Варна e част от KBC Груп, една от водещите финансови институции в Европа.

KBC Global Services BG се занимава с изпълнение на различни ИТ проекти, подкрепящи дигиталната трансформация на банково-застрахователната група, и съчетаващи традиционните банкови технологии с дигиталното банкиране. Компанията работи според т.нар. Scaled Agile (SAFe) подход за управление на софтуерни разработки и проекти, и разчита на талантливи специалисти в области кaто Software Engineering, SCRUM, Business Management, Software Technical Design и др.

Освен с хората ни, в Центъра за дигитални технологии на KBC се гордеем и с нашата PEARL+ корпоративна култура, която е единствена по рода си, и намира отражение във всичко, което правим. Неизменна част от ежедневието ни е непрекъснатото сътрудничество с колеги от цяла Европа и работата в екип - тук помощта е винаги на една ръка, обаждане или съобщение разстояние. В KBC има атмосфера на откритост, в която свободно споделяме нови идеи и се възползвамe от всеки шанс да работим заедно, да обменяме опит и знания.

В какво вярваме:
- Знаем колко са важни обещанията и държим на тях;
- Заедно насърчаваме таланта и креативността на всеки служител;
- Поемаме лична отговорност към нашите клиенти, колеги, и към обществото, от което сме част;
- Винаги сме готови за нови идеи, предложения и полагаме усилия да бъдем двигател на промяната;
- Ценим разнообразието в нашите екипи, пазари, клиенти, и действаме според това.

Ако имате опит в ИТ сферата и търсите вълнуваща възможност да се присъедините към компания със стабилни позиции на международната сцена и иновативен подход, разгледайте нашите свободни позиции.

Предложения за работа