Кой те иска?

бул. Сливница 201, сграда B, Варна

KBC Global Services BG

Центърът за дигитални технологии (KBC Global Services BG) във Варна e част от KBC Груп, една от водещите финансови институции в Европа.

KBC Global Services BG се занимава с изпълнение на различни ИТ проекти, подкрепящи дигиталната трансформация на банково-застрахователната група, и съчетаващи традиционните банкови технологии с дигиталното банкиране. Компанията работи според т.нар. Scaled Agile (SAFe) подход за управление на софтуерни разработки и проекти, и разчита на талантливи специалисти в области кaто Software Engineering, SCRUM, Business Management, Software Technical Design и др.

Освен с хората ни, в Центъра за дигитални технологии на KBC се гордеем и с нашата PEARL+ корпоративна култура, която е единствена по рода си, и намира отражение във всичко, което правим. Неизменна част от ежедневието ни е непрекъснатото сътрудничество с колеги от цяла Европа и работата в екип - тук помощта е винаги на една ръка, обаждане или съобщение разстояние. В KBC има атмосфера на откритост, в която свободно споделяме нови идеи и се възползвамe от всеки шанс да работим заедно, да обменяме опит и знания.

В какво вярваме:
- Знаем колко са важни обещанията и държим на тях;
- Заедно насърчаваме таланта и креативността на всеки служител;
- Поемаме лична отговорност към нашите клиенти, колеги, и към обществото, от което сме част;
- Винаги сме готови за нови идеи, предложения и полагаме усилия да бъдем двигател на промяната;
- Ценим разнообразието в нашите екипи, пазари, клиенти, и действаме според това.

Ако имате опит в ИТ сферата и търсите вълнуваща възможност да се присъедините към компания със стабилни позиции на международната сцена и иновативен подход, разгледайте нашите свободни позиции.

 

Оферти за работа