Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
Цариградско шосе № 111 П

Fibank (Първа инвестиционна банка) е сред водещите банки в България, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.

Fibank е петата по големина на активите банка в страната и най-голямата банка с български капитал. Тя е основана през 1993 г. Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.

Предложения за работа

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА, ДИРЕКЦИЯ ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ, Ref.No DB/0418GlSp
Fibank
София
Риск Мениджър Преструктуриране, Дирекция Интензивно управление на кредити Ref.No IUK/0430RM
Fibank
София
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И БЮДЖЕТ, ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ Ref.No F/Sp0430UISB
Fibank
София
СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ (по заместване), Ref.No BN/K0413FO
Fibank
Кърджали
АНАЛИЗАТОР СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И МОДЕЛИ, Дирекция Анализ и контрол на риска, Ref.No AKR/0418SAM
Fibank
София
Network Administrator at IT Department, Ref. No IT/Sp0414KI
Fibank
София
IPCC SYSTEMS ADMINISTRATION SPECIALIST, IT DEPARTMENT, REF. NO IT/SP0414IPCC
Fibank
София
Administration Access Specialist and Infrastructure Administration Specialist in IT Department, Ref. No IT/0414ADI
Fibank
София
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ, Реф. № F/GSp0410FO
Fibank
София
УПРАВИТЕЛ, ОФИС ЗЛАТИЦА Реф. № BN/Zl0407U
Fibank
София
LEGAL COUNSEL AT INTERNATIONAL LEGAL AFFAIRS UNIT, LEGAL DEPARTMENT, Ref. № P/0409MP
Fibank
София
СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ (по заместване), Ref. No BN/BL0409FO
Fibank
Благоевград
Специалист „Банкиране на дребно - бизнес развитие и управление на продукти“ Дирекция „Банкиране на дребно”, Ref.No BD/0405Sp
Fibank
София
РИСК МЕНИДЖЪР КРЕДИТЕН РИСК, ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, МОНИТОРИНГ И ПРОВИЗИРАНЕ Реф. № UKRMP/RM0403Sp
Fibank
София
Специалист Бизнес развитие и връзки с клиенти, д-я Клонова мрежа, Ref. № KM/Sp0403BD
Fibank
София
Специалист Управление на проблемни активи, д-я Проблемни активи, Реф.№PA/Sp0403PA
Fibank
София
ОПЕРАТОР „ДИГИТАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”, ДИРЕКЦИЯ “ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ” Реф. № DB/Op0403
Fibank
София
Мениджър “Финансиране и управление на проекти”, Дирекция „Банкиране на големи предприятия”, Ref.№ LE/0403FUP
Fibank
София
Младши риск мениджър Кредитен риск, Дирекция Управление на кредитния риск, мониторинг и провизиране Реф. № UKRMP/RM0403
Fibank
София
МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ МОНИТОРИНГ И ПРОВИЗИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ЕКСПОЗИЦИИ, ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, МОНИТОРИНГ И ПРОВИЗИРАНЕ, Реф. № UKRMP/Sp0403MPKE
Fibank
София