Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

Предложения за работа

Строителен инженер ( по заместване ) - в екип "Управление на базата"
EVN Bulgaria
Пловдив
Специалист, обществени поръчки
EVN Bulgaria
Пловдив
Инженер, енергетик
EVN Bulgaria
Пловдив
Специалист, енергийни анализи и прогнози (по заместване)
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Билинг - Управление на база данни
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Билинг - Дебиторен мениджмънт
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Администриране на търговски услуги
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Билинг - Съдебни вземания
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Администриране на проекти
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Управление на сградния фонд
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Управление на автопарка
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Връзка с клиенти
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Обслужване на клиенти на ЕР Юг
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Административни услуги
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Застраховки
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант-юрист Събиране на вземания
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант-юрист Процесуално представителство
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант IT Helpdesk
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант, Доставка на материали и услуги
EVN Bulgaria
Пловдив
Стажант Счетоводство - Контрагенти
EVN Bulgaria
Пловдив