Bulgaria wants you logo
Кой те иска?

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

Предложения за работа

Стажант Ресурсно осигуряване
EVN България
Пловдив
Стажант Продажба на топлинна енергия
EVN България
Пловдив
Стажант Мрежов инженеринг
EVN България
Пловдив
Стажанти Билинг
EVN България
Пловдив
Стажант Управление на измервателни данни
EVN България
Пловдив
Стажант Дистанционно отчитане
EVN България
Пловдив
Стажант Доставка на материали и услуги
EVN България
Пловдив
Стажант Данъци
EVN България
Пловдив
Стажант Фасилити мениджмънт
EVN България
Пловдив
Стажант Деловодство
EVN България
Пловдив
Стажанти Връзка с клиенти
EVN България
Пловдив
Стажант Застраховки
EVN България
Пловдив
Стажант Правни и корпоративни въпроси
EVN България
Пловдив
Стажант Информационни технологии
EVN България
Пловдив
Стажант Център по Безопасност
EVN България
Пловдив
Стажант Строителство и строителни услуги
EVN България
Пловдив
Стажант Счетоводство
EVN България
Пловдив
Стажант Диспечерски център
EVN България
Пловдив
Стажант Кабелна техника и мобилни лаборатории
EVN България
Пловдив