Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

Предложения за работа

Senior GL Accountant
EVN Bulgaria
Пловдив
Energy Analyst
EVN Bulgaria
София
Junior Gas Trader
EVN Bulgaria
София
Електромонтьор - проектант гр. Елхово
EVN Bulgaria
Ямбол
Инженер стандартизация на електроматериали и услуги
EVN Bulgaria
Пловдив
Електромонтьор – проектант, гр. Елхово
EVN Bulgaria
Ямбол
Инженер, поддръжка системи за дистанционно отчитане Домакинства
EVN Bulgaria
Пловдив
Електромонтьор-Девин
EVN Bulgaria
Смолян
Електромонтьор-Карлово
EVN Bulgaria
Пловдив
Електромонтьор-Златоград
EVN Bulgaria
Смолян
Електромонтьор - проектант - Калояново
EVN Bulgaria
Пловдив
Електромонтьор-Стамболийски
EVN Bulgaria
Пловдив
Електромонтьор - проектант
EVN Bulgaria
Хасково
Експерт, финансови и стопански анализи
EVN Bulgaria
Пловдив
Energy Market Risk Analyst
EVN Bulgaria
Пловдив
Sales Controlling Expert
EVN Bulgaria
Пловдив
Energy Analyst
EVN Bulgaria
Пловдив
Електромонтьор, гр.Кърджали
EVN Bulgaria
Смолян
Електромонтьор, гр.Aсеновград
EVN Bulgaria
Смолян
Moнтьор Електрооборудване
EVN Bulgaria
Пловдив