Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който съчетава едни от най-добрите международни практики, спецификите на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал.

Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областта на:

  • Подбор на персонал
  • Обучение и развитие на таланти
  • Анализ на личностен профил
  • Проучване на възнагражденията и стимулите
  • Обработка на възнаграждения и администриране на персонал

Предложения за работа

Payroll Специалист
CTeam
София
Технолог цветни метали
CTeam
София
Мениджър Експанзия с Немски език
CTeam
София
Главен Счетоводител с Немски език
CTeam
София
Директор Човешки ресурси с Немски език
CTeam
София
Оператори производство на възглавници
CTeam
София
Помощник кухня
CTeam
София
Производствени служители за София с осигурена квартира
CTeam
София
СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ
CTeam
София
Експерт Продажби на дигитални услуги с английски език
CTeam
София
Търговец на комуникационни кабели и оборудване
CTeam
София
Специалист Продажби в Онлайн магазин
CTeam
София
Чертожник за производствен цех за стъкло
CTeam
София
Складови служители за металургично предприятие
CTeam
София
Оператори автоматична линия за производство на олекотени завивки
CTeam
София
Машинен оператор за производствен цех за стъкло
CTeam
София
МАШИНЕН ОПЕРАТОР В МЕТАЛУРГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
CTeam
София
СЛУЖИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ
CTeam
София
Ел. техник за производствен цех за стъкло
CTeam
София
Customer support representative with Italian and English
CTeam
София