Bulgaria wants you logo
Кой те иска?

Бош Инженеринг Център София е открит през 2019г. като неразделна част от световната инженерна мрежа на Бош.
Нашата мисия е чрез софтуерни технологии да осигурим по-безопасно шофиране, с грижа към околната среда и обществото.

В Бош Инженеринг Център София се разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране, изкуствен интелект (AI) и електромобилност. Екипът на Инженерния център участва в повече от 40 международни проекта в сътрудничество с развойни екипи от Германия, САЩ, Унгария и Румъния.
Бош Инженеринг Център София има за цел да се превърне в хъб за най-новите софтуерни решения за водещите световни производители на автомобили.

За по-малко от две години от откриването си, Инженеринг Център София утрои екипа си. Днес над 350 висококвалифицирани и талантливи софтуерни и хардуерни специалисти работят по проекти за цялостни решения, свързани с мобилността. Обичаме да казваме, че ние не сме само колеги, а семейство с една обща цел – да направим пътищата по-безопасни чрез работата си по технологиите, които развиваме.

Бош Инженеринг Център София е част от „Роберт Бош“ ЕООД и Група Бош, водещ световен доставчик на технологии и услуги за автомобилната индустрия. Стратегическата цел на Група Бош е да предоставя високотехнологични решения за днешния свързан свят. Продуктите и услугите на Бош са създадени да вдъхновяват потребителя и да подобряват качеството на живот.

Предложения за работа

Technical Project Leader For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Team Leader For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Intern Software Test Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Intern Embedded Software Developer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Intern Linux Bsp And Application Sw Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Intern Model Based Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Intern Python Developer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Hardware Technician For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Mechanical Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Autosar Architect For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Cyber Security Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Basic Software Autosar Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Autosar Configuration/Integration Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
C++ Developer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Software Developer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Linux BSP And Application SW Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Software/System Requirements Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Automation Test Lead For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Software Architect For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Software/System Test Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Devops Engineer For Automotive
Бош Инженеринг Център София
София
Embedded Software Developer for Automotive
Бош Инженеринг Център София
София