Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

Бош Инженеринг Център София е открит през 2019г. като неразделна част от световната инженерна мрежа на Бош.
Нашата мисия е чрез софтуерни технологии да осигурим по-безопасно шофиране, с грижа към околната среда и обществото.

В Бош Инженеринг Център София се разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране, изкуствен интелект (AI) и електромобилност. Екипът на Инженерния център участва в повече от 40 международни проекта в сътрудничество с развойни екипи от Германия, САЩ, Унгария и Румъния.
Бош Инженеринг Център София има за цел да се превърне в хъб за най-новите софтуерни решения за водещите световни производители на автомобили.

За по-малко от две години от откриването си, Инженеринг Център София утрои екипа си. Днес повече от 400 висококвалифицирани и талантливи софтуерни и хардуерни специалисти работят по проекти за цялостни решения, свързани с мобилността. Обичаме да казваме, че ние не сме само колеги, а семейство с една обща цел – да направим пътищата по-безопасни чрез работата си по технологиите, които развиваме.

Бош Инженеринг Център София е част от „Роберт Бош“ ЕООД и Група Бош, водещ световен доставчик на технологии и услуги за автомобилната индустрия. Стратегическата цел на Група Бош е да предоставя високотехнологични решения за днешния свързан свят. Продуктите и услугите на Бош са създадени да вдъхновяват потребителя и да подобряват качеството на живот.

Предложения за работа