Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

Искате ли да развивате кариерата си във водеща минна компания? Отлични възможности за това предлага „Асарел-Медет“АД – дружество за открит добив и обогатяване на медни руди от находище Асарел край Панагюрище. Нуждата от мед за зелената икономика и технологиите на бъдещето ще задават пулса на дългосрочното устойчиво развитие на компанията и през следващите десетилетия.

Следете възможностите за стаж и свободните позиции, за да станете част от голямото асарелско семейство. Днес екипът обединява над 1200 души, заедно с още толкова работещи в дъщерни и смесени дружества. Компанията три пъти е отличавана като „Инвеститор на годината“ и има техника и технологии от водещи световни производители. Тук за първи път в българската тежка индустрия е внедрена интегрирана система за управление по международните стандарти за качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и енергийна ефективност. Дигиталната трансформация в българския рудодобив започва с първите автоматизирани системи за управление в рудника и обогатителната фабрика.

„Асарел-Медет“ е предпочитан работодател, като е фактор за развитие и благополучие на региона. Компанията вече има втори випуск абитуриенти от местната професионална гимназия и 15 издания на своята лятна стажантска програма за студенти, част от които вече работят при нас. Тук ще видите как минното производство може да се развива хармонично с биологичното земеделие и с инвестициите в туризма, а проектите на големия бизнес да насърчават местното предприемачество.

„Асарел“ се откроява също със своята дарителска програма и социалните си инвестиции, сред които са музейната зала трезор на Панагюрското златно съкровище, спортната зала „Арена Асарел“ и една от най-модерните болници в страната - „Уни Хоспитал“. А ако искате да посетите Панагюрище, заповядайте в Дома на миньора - СПА хотел „Каменград“ и в „Парк хотел Асарел“. Очакваме Ви!