Кой те иска?

Bulgaria Wants You - Асарел-Медет
Панагюрище

Asarel-Medet

Искате ли да развивате кариерата си във водеща минна компания? Отлични възможности за това предлага „Асарел-Медет“АД – дружество за открит добив и обогатяване на медни руди от находище Асарел край Панагюрище. Нуждата от мед за зелената икономика и технологиите на бъдещето ще задават пулса на дългосрочното устойчиво развитие на компанията и през следващите десетилетия.

Следете възможностите за стаж и свободните позиции, за да станете част от голямото асарелско семейство. Днес екипът обединява над 1200 души, заедно с още толкова работещи в дъщерни и смесени дружества. Компанията три пъти е отличавана като „Инвеститор на годината“ и има техника и технологии от водещи световни производители. Тук за първи път в българската тежка индустрия е внедрена интегрирана система за управление по международните стандарти за качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и енергийна ефективност. Дигиталната трансформация в българския рудодобив започва с първите автоматизирани системи за управление в рудника и обогатителната фабрика.

„Асарел-Медет“ е предпочитан работодател, като е фактор за развитие и благополучие на региона. Компанията вече има втори випуск абитуриенти от местната професионална гимназия и 15 издания на своята лятна стажантска програма за студенти, част от които вече работят при нас. Тук ще видите как минното производство може да се развива хармонично с биологичното земеделие и с инвестициите в туризма, а проектите на големия бизнес да насърчават местното предприемачество.

„Асарел“ се откроява също със своята дарителска програма и социалните си инвестиции, сред които са музейната зала трезор на Панагюрското златно съкровище, спортната зала „Арена Асарел“ и една от най-модерните болници в страната - „Уни Хоспитал“. А ако искате да посетите Панагюрище, заповядайте в Дома на миньора - СПА хотел „Каменград“ и в „Парк хотел Асарел“. Очакваме Ви!

Оферти за работа