Новини

< Назад
27.01.2022

Как да прехвърлим отпуската си за догодина?

Bulgaria Wants You започва поредица от статии с експертни решения за вашите трудовоправни казуси. На въпроси на нашите потребители ще отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.
Краят на годината е подходящ момент да разберете как да процедирате с вашата отпуска. Следващите редове ще отговорят на най-задаваните въпроси по темата, а именно: Губят ли се дните от отпуската, могат ли да се прехвърлят, или пък задължени ли са работодателите да ги дадат до края на годината?

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година както от работодателя, така и от работника или служителя. От работодателя - поради важни производствени причини. От работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Законът предвижда, че работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложен от работодателя за следващата година, в този случай на работника/служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. Тоест, ако в трудовия ни договор пише, че имаме право на 20 дни платен годишен отпуск, то 10 дни със сигурност трябва да ни бъдат осигурени от работодателя да ползваме за календарната година.
При отлагане от страна на работника/служителя може да са отложи целия или част от платения годишен отпуск. Отпускът се отлага по искане на работника и при съгласие на работодателя. Съгласието на работника и работодателя е достатъчно, за да бъде отложен отпускът за следващата година.
Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
Законът установява, че в началото на всяка календарна година, но в срок не покъсно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни
календарни години.

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда
чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда
чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда
чл. 176, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда
чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските

Bulgaria Wants You започва поредица от статии с експертни решения за вашите трудовоправни казуси. На въпроси на нашите потребители ще отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.Краят на годината е подходящ момент да разберете как да процедирате с вашата отпуска. Следващите редове ще отговорят на най-задаваните въпроси по темата, а именно: Губят ли се дните от отпуската, могат ли да се прехвърлят, или пък задължени ли са работодателите да ги дадат до края на годината?Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година както от работодателя, така и от работника или служителя. От работодателя - поради важни производствени причини. От работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Законът предвижда, че работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложен от работодателя за следващата година, в този случай на работника/служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. Тоест, ако в трудовия ни договор пише, че имаме право на 20 дни платен годишен отпуск, то 10 дни със сигурност трябва да ни бъдат осигурени от работодателя да ползваме за календарната година.При отлагане от страна на работника/служителя може да са отложи целия или част от платения годишен отпуск. Отпускът се отлага по искане на работника и при съгласие на работодателя. Съгласието на работника и работодателя е достатъчно, за да бъде отложен отпускът за следващата година.Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.Законът установява, че в началото на всяка календарна година, но в срок не покъсно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходникалендарни години.Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.чл. 176, ал. 1 от Кодекса на трудачл. 173, ал. 5 от Кодекса на трудачл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на трудачл. 176, ал. 2 от Кодекса на трудачл. 176а, ал. 1 от Кодекса на трудачл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските