Новини

< Назад
16.03.2022

ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОМОЩИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА СЕМЕЙСТВАТА С ДЕЦА ПРЕЗ 2022 Г.

Специално за Bulgaria wants you, един от най-уважаваните специалисти в сферата на социалната политика, разтълкува темата за финансовите изражения на помощите и обезщетенията на семействата с деца през 2022г. Автор на статията е д-р Христина Христова, която е председател на Института за семейна политика.

Ето и пълен справочник на помощите и обезщетенията на семейства с деца през 2022г. :

Размерът на месечния доход за достъп до детски добавки по Закона за семейните помощи за деца е 500 лв. на член от семейството. За получаване на 80% от детските добавки размерът на дохода за достъп е от 510 лв. до 610 лв.

Размерът на детските добавки през 2022 г. е:

            50 лв. за семейства с едно дете;

            110 лв. за семейства с две деца;

            165 лв. за семейства с три деца;

            175 лв. за семейства с четири деца;

За всяко следващо дете детската добавка нараства с 20 лв.

Размерът на детските добавки за деца близнаци е по 75 лв. за всяко дете.

Размерът на еднократната помощ при бременност за неосигурени майки е 150 лв.

Размерът на еднократната помощ при раждане са:

            250 лв. при раждане на първо дете;

            600 лв. при раждане на второ дете;

            300 лв. при раждане на трето дете;

            200 лв. при раждане на четвърто и всяко следващо дете.

Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение е 2880 лв.

            Размерът на детските добавки за деца с увреждания е:

            За дете с 90% и над 90% степен на увреждане – 930 лв.;

            За дете със 70% до 90% степен на увреждане – 450 лв.;

            За дете с 50% до 70% степен на увреждане – 350 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас е 300 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас е 300 лв.

Размерът на месечното парично обезщетение през първата година на отпуска по майчинство е 90 % от средномесечния осигурителен доход на жената /фактически от нейната заплата/.

Размерът на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете през втората година от отпуска по майчинство е 650 лв.

За родителите, които ще разчитат на социална помощ размерът на гарантирания минимален доход на член от семейството е 75 лв.

Размерът на месечния доход на член от семейството за достъп до еднократна помощ при бременност и месечна помощ за отглеждане на дете за неосигурени майки е 610 лв.

Специално за Bulgaria wants you, един от най-уважаваните специалисти в сферата на социалната политика, разтълкува темата за финансовите изражения на помощите и обезщетенията на семействата с деца през 2022г. Автор на статията е д-р Христина Христова, която е председател на Института за семейна политика.Ето и пълен справочник на помощите и обезщетенията на семейства с деца през 2022г. :Размерът на месечния доход за достъп до детски добавки по Закона за семейните помощи за деца е 500 лв. на член от семейството. За получаване на 80% от детските добавки размерът на дохода за достъп е от 510 лв. до 610 лв.Размерът на детските добавки през 2022 г. е:            50 лв. за семейства с едно дете;            110 лв. за семейства с две деца;            165 лв. за семейства с три деца;            175 лв. за семейства с четири деца;За всяко следващо дете детската добавка нараства с 20 лв.Размерът на детските добавки за деца близнаци е по 75 лв. за всяко дете.Размерът на еднократната помощ при бременност за неосигурени майки е 150 лв.Размерът на еднократната помощ при раждане са:            250 лв. при раждане на първо дете;            600 лв. при раждане на второ дете;            300 лв. при раждане на трето дете;            200 лв. при раждане на четвърто и всяко следващо дете.Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение е 2880 лв.            Размерът на детските добавки за деца с увреждания е:            За дете с 90% и над 90% степен на увреждане – 930 лв.;            За дете със 70% до 90% степен на увреждане – 450 лв.;            За дете с 50% до 70% степен на увреждане – 350 лв.Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас е 300 лв.Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас е 300 лв.Размерът на месечното парично обезщетение през първата година на отпуска по майчинство е 90 % от средномесечния осигурителен доход на жената /фактически от нейната заплата/.Размерът на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете през втората година от отпуска по майчинство е 650 лв.За родителите, които ще разчитат на социална помощ размерът на гарантирания минимален доход на член от семейството е 75 лв.Размерът на месечния доход на член от семейството за достъп до еднократна помощ при бременност и месечна помощ за отглеждане на дете за неосигурени майки е 610 лв.