Новини

< Назад
26.05.2023

Български и баварски фирми в обменяне на опит и контакти

Тази година Баварското представителство в България чества своя 20-годишен юбилей. По този повод баварската делегация ще посети България, а на 14 и 15 юни ще бъдат проведени бизнес срещи между български и баварски фирми. Срещите са организирани от Германо-Българската индустриално-търговска камара, съвместно с Баварското дружество за международно сътрудничество (Bayern International). Ще присъстват фирми от различни браншове като „Енергийна ефективност и енергоснабдяване“, „Машиностроене“, „Информационни и комуникационни технологии“ и други. Първата среща ще бъде в Стара Загора на 14 юни, а втората ще се проведе на 15 юни в София.

В бизнес срещите ще бъдат включени български фирми, които отговарят на профилите, посочени от баварските компании.

Срещите имат за цел да предоставят възможност на фирми от двете страни да осъществят контакт помежду си. Всяка от баварските фирми има желанието да създаде нови бизнес контакти в различни сфери като ИТ, енергетика, хотелиерство, обзавеждане и други.

Мястото, на което ще се проведе първата среща в Стара Загора ще бъде хотел „Мериан Палас“, в часовия диапазон от 11:30 до 13:30 часа, а мястото за провеждане на втората среща в София ще бъде хотел Хаят Рисжънси“ в часовия диапазон от 10:30 до 12:30.

Тази година Баварското представителство в България чества своя 20-годишен юбилей. По този повод баварската делегация ще посети България, а на 14 и 15 юни ще бъдат проведени бизнес срещи между български и баварски фирми. Срещите са организирани от Германо-Българската индустриално-търговска камара, съвместно с Баварското дружество за международно сътрудничество (Bayern International). Ще присъстват фирми от различни браншове като „Енергийна ефективност и енергоснабдяване“, „Машиностроене“, „Информационни и комуникационни технологии“ и други. Първата среща ще бъде в Стара Загора на 14 юни, а втората ще се проведе на 15 юни в София.В бизнес срещите ще бъдат включени български фирми, които отговарят на профилите, посочени от баварските компании.Срещите имат за цел да предоставят възможност на фирми от двете страни да осъществят контакт помежду си. Всяка от баварските фирми има желанието да създаде нови бизнес контакти в различни сфери като ИТ, енергетика, хотелиерство, обзавеждане и други.Мястото, на което ще се проведе първата среща в Стара Загора ще бъде хотел „Мериан Палас“, в часовия диапазон от 11:30 до 13:30 часа, а мястото за провеждане на втората среща в София ще бъде хотел Хаят Рисжънси“ в часовия диапазон от 10:30 до 12:30.